Redigering af områdeegenskaber

Ved udførelse af automatisk dokumentanalyse registrerer ABBYY FineReader forskellige områdetyper på dokumentsider, såsom Tabel, Billede, Tekst og Stregkode. Programmet analyserer også dokumentstrukturen og identificerer overskrifter og andre layout elementer, såsom sidehoveder og sidefødder, billeder og diagram-billedtekster.

Du kan manuelt ændre forkert definerede egenskaber i nogle Tekst og Tabel områder.

  1. Vælg et område i ruden Billede eller Zoom for at vise dets egenskaber i Egenskaber for område. Denne rude viser følgende redigerbare egenskaber:
  2. Når du har foretaget de ønskede ændringer, skal du sørge for at genkende dokumentet igen, så de ændringer, du har foretaget på områderne, bliver afspejlet i den genkendte tekst.

For mere information om områder, se Redigeringsområder.

02.11.2018 16:19:14


Please leave your feedback about this article