Markering af tekst

PDF Editoren giver dig mulighed for at angive hvilke ændringer, der bør foretages i et dokument. Eventuelle redigeringsmærker du tilføjer ændrer ikke selve teksten, men angiver blot hvilke ændringer der skal laves og hvor.

Anmærkninger der er relateret til redigering af tekst, er kun tilgængelige i dokumenter med et tekstlag, eller dokumenter der er blevet genkendt af genkendelsesprocessen i baggrunden.

ABBYY FineReader inkluderer følgende markeringsværktøjer:

Fremhæv
Understreg
Gennemstreg
Tilføj note til indsat tekst

Du kan tilføje en kommentar til enhver form for anmærkning ved at dobbeltklikke på anmærkningen. For mere om kommentarer, se Samarbejde på PDF-dokumenter .

For at fremhæve, understrege eller overstrege et tekstfragment:

  • Vælg et markningsværktøj på hovedværktøjslinjen og vælg derefter det ønskede tekstfragment eller
  • Vælg det ønskede tekstfragment og vælg derefter et markeringsværktøj på hovedværktøjslinjen.

Sådan angives et indsætningspunkt:

  • Klik på værktøjet på PDF-værktøjer værktøjslinjen og klik på det sted, hvor du mener, at teksten skal indsættes.

Sådan ændres farven for en anmærkning:

  • Højreklik på anmærkningen og vælg den ønskede farve i genvejsmenuen eller
  • Klik på et markeringsværktøj på hovedværktøjslinjen og klik derefter på en af farveboksene på den værktøjslinje, der vises over dokumentet.

Du kan bruge søgefunktionen til at markere bestemte tekstfragmenter uden at læse igennem hele dokumentet for at finde dem.

  1. Åbn Søg ruden.
  2. Indtast det ord eller den sætning du ønsker at finde.
  3. I Søg ruden skal du vælge de søgeresultater, du vil markere og klikke på det ønskede markeringsværktøj. Hvis du vil vælge en anden farve, skal du klikke på pilen ved siden af markeringsværktøjet i stedet for at klikke på selve værktøjet, og derefter klikke på den ønskede farve på farvepaletten, der vises.

Som standard bruger markeringsværktøjerne på Søg ruden de samme farver som markeringsværktøjerne på PDF-værktøjer værktøjslinjen.

02.11.2018 16:19:14


Please leave your feedback about this article