Редактиране на свойства на област

Когато извършвате автоматичен анализ на документ, ABBYY FineReader определя различни видове области в страниците на документа, като Таблица, Изображение, Текст и Баркод. Програмата анализира също и структурата на документа и определя заглавията и другите елементи на оформлението като горни и долни колонтитули, заглавия на изображения и диаграми.

Можете ръчно да промените неправилно дефинираните свойства в някои области с Текст и Таблица.

  1. Изберете област в панела Изображение или Мащабиране, за да се покажат свойствата й в панела Свойства на областта. В този панел се показват следните редактируеми свойства:
  2. След като направите желаните промени, не забравяйте да разпознаете документа отново, за да може направените от Вас промени в областите да бъдат отразени в разпознатия текст.

За да научите повече за областите, вижте Редактиране на области.

11/2/2018 4:19:10 PM


Please leave your feedback about this article