Преглед на резултатите от сравнението

Разликите, открити от програмата, са маркирани в двата текста и са изброени отделно в панела отдясно.

ABBYY Сравняване на документи може да открие следните видове разлики:

Всеки елемент в списъка с разлики съдържа изтрит, вмъкнат или редактиран фрагмент от текст и номерата на страниците, за които този текст се появява във всеки документ. За да копирате разлика в клипборда, щракнете с десен бутон и щракнете върху Копиране на разликата в контекстното меню или го изберете и щракнете върху Редактиране > Копиране на разликата.

Ако има редактиран текстов фрагмент, старата и новата версии на фрагмента са описани в най-десния панел.

Броят на откритите разлики е показан на две места:

 • В червената лента, която се показва над областта за преглед, след като сравните документите:
 • До заглавието на раздела РАЗЛИЧИЯ в най-десния панел: .

Когато изберете разлика в раздел РАЗЛИЧИЯ, различаващите се текстове ще се покажат и в двата документа един до друг.

За да се придвижвате през разликите, направете едно от следните:

 • Щракнете върху разлика в един от двата документа.
 • Използвайте клавишни комбинации: Ctrl+дясна стрелка/Ctrl+лява стрелка.
 • Използвайте и в раздел РАЗЛИЧИЯ.
 • Щракнете върху Сравняване, след което върху Следваща разлика или Предходна разлика.

Освен това можете да превъртите двете версии едновременно, за да видите промените в изглед един до друг.
Едновременното превъртане е разрешено по подразбиране. За да го забраните, щракнете върху По ширина в Изглед и изчистете отметката Синхронизиране на превъртането, или щракнете с десен бутон върху документа и забранете опцията Синхронизиране на превъртането в контекстното меню, или щракнете върху бутона над един от документите.

Групиране на разликите

ABBYY Сравняване на документи групира откритите разлики така, че да можете да игнорирате дребните промени и да се фокусирате върху съществените различия.

Откритите разлики могат да се поставят в една от трите групи:

 • Основен текст
  Тази група съдържа съществените разлики, намерени в основния текст на двата документа.
 • Горни и долни колонтитули
  Тази група съдържа разликите в горните и долни колонтитули в двата документа (напр. разлики в номерацията на страниците).
 • Номерация
  Тази група съдържа разликите в числата, съдържащи се в двата документа, например разлики в номерирането на списъци.

За да забраните групирането на разликите, щракнете върху бутона в раздела РАЗЛИЧИЯ в най-десния панел.

За да премахнете разлика от списъка, направете едно от следните:

 • Щракнете върху в раздела РАЗЛИЧИЯ.
 • Щракнете с десния бутон върху разликата и после върху Игнориране на разликата в контекстното меню.

За да премахнете няколко разлики едновременно, изберете ги, като задържите клавиша Ctrl.

Разликите, които сте премахнали от списъка, няма да се покажат в отчета за сравнението.

02.11.2018 16:19:10


Please leave your feedback about this article