Разширено конвертиране

В ABBYY FineReader е включен редактора за OCR, който предоставя разширени функции за разпознаване и конвертиране. Редакторът за OCR Ви дава възможност да преглеждате областите за разпознаване и да проверявате разпознатия текст, да извършвате предварителна обработка на изображения, за да подобрите точността на разпознаване, и много други.

Редакторът за OCR предлага и мощни функции за фино настройване на разпознаването и конвертирането, с цел да се получат възможно най-добрите резултати. Например можете да редактирате областите за разпознаване, да проверявате разпознатия текст и да обучавате ABBYY FineReader да разпознава нестандартни знаци и шрифтове.

 1. Има няколко начина за отваряне на редактора за OCR:
  • Отворете прозореца Нова Задача, като щракнете върху Файл > Нова задача, изберете раздела Отваряне и щракнете върху задачата Отваряне в редактор за OCR.
  • Отворете прозореца Нова Задача и щракнете върху Инструменти > Редактор за OCR.
  • Отворете прозореца Нова Задача и щракнете върху Файл > Отваряне в редактор за OCR....
 2. В диалоговия прозорец Отваряне на изображения изберете файловете, които искате да отворите.
  Ако използвате настройките по подразбиране, ABBYY FineReader автоматично ще анализира и разпознае отворените от Вас файлове. Можете да промените тези настройки в раздела Обработка на изображение на диалоговия прозорец Опции (щракнете върху Инструменти > Опции..., за да отворите този диалогов прозорец).
 3. След като отворите документ, в панела Изображение ще се покаже неговото изображение, в което ще бъдат маркирани областите с текст, изображения, таблици и баркодове. Проверете дали областите са определени правилно и

  ги редактирайте, ако е необходимо

  .
 1. Ако сте направили промени в области, щракнете върху Разпознаване бутона в главната лента с инструменти за повторно разпознаване на документа.
 2. Проверете разпознатия текст в панела Текст и го коригирайте, ако е необходимо.
 3. Запишете разпознатия документ. Можете да изберете формата, в който да запишете документа си, от падащия списък на бутона Запис/Изпращане в основната лента с инструменти (щракнете върху стрелката до бутона, за да отворите падащия списък).

За повече информация за редактора за OCR и функциите му, разгледайте Работа с редактора за OCR.

11/2/2018 4:19:10 PM


Please leave your feedback about this article