Настройки за TXT

Налични са следните настройки:

Оформление на документ

Изберете подходящите настройки в зависимост от това, как планирате да използвате изходния документ.

 1. Форматиран текст
  Запазва параграфите, но не запазва точното разположение на обектите и разстоянието между редовете. Освен това се използват интервали за възпроизвеждане на отстъпите на параграфите и таблиците. Полученият текст ще бъде подравнен вляво. Текстовете отдясно наляво ще бъдат подравнени вдясно.
  Вертикалните текстове стават хоризонтални.
 2. Обикновен текст
  Не запазва форматирането.

Настройки на текст

 • Запази разделянето на редове
  Запазва оригиналната подредба на текстовите редове. Ако тази опция не е разрешена, всеки параграф ще бъде записан като един текстов ред.
 • Вмъкни символ за разделяне на страници (#12) като разделител на страница
  Записва оригиналната подредба на страницата.
 • Използвай празен ред за разделяне на параграфи
  Отделя параграфите с празни редове.
 • Запази горни и долни колонтитули
  Запазва горните и долни колонтитули в изходния документ.

Кодиране

ABBYY FineReader определя кодова страница автоматично. За да промените кодовата страница, изберете желаната кодова страница от падащия списък в Кодиране.

Запазва метаданните на документа, като например автори и ключови думи

Запазва метаданните при запис на документа. Тази опция е разрешена по подразбиране.

Ако искате да промените метаданните на документа, щракнете върху бутона Редактиране на метаданните..., направете желаните промени и щракнете върху OK.

02.11.2018 16:19:10


Please leave your feedback about this article