Nastavenia TXT

K dispozícii sú nasledujúce nastavenia:

Rozloženie dokumentu

Vyberte vhodné nastavenia v závislosti od toho, ako chcete použiť výstupný dokument.

 1. Formátovaný text
  Zachová odseky, ale nezachová presné umiestnenie objektov a riadkovanie. Okrem toho sa použijú prázdne znaky na reprodukovanie odsadení odsekov a tabuliek. Výsledný text bude zarovnaný doľava. Texty písané písmom sprava doľava budú zarovnané doprava.
  Zvislé texty sa zmenia na vodorovné.
 2. Iba text
  Nezachová formátovanie.

Nastavenia textu

 • Zachovať konce riadkov
  Zachová pôvodné usporiadanie riadkov textu. Ak táto možnosť nie je vybratá, každý odsek sa uloží ako jeden riadok textu.
 • Vložiť znak konca strany (#12) ako oddeľovač strán
  Uloží sa pôvodné usporiadanie strany.
 • Použiť prázdny riadok ako oddeľovač odsekov
  Odseky sa oddelia prázdnymi riadkami.
 • Zachovať hlavičky a päty
  Vo výstupnom dokumente sa zachovajú hlavičky a päty.

Kódovanie

Program ABBYY FineReader automaticky zisťuje kódovú stránku. Ak chcete zmeniť kódovú stránku, vyberte požadovanú kódovú stránku z rozbaľovacieho zoznamu v časti Kódovanie.

Zachovať metadáta dokumentu, ako sú autori a kľúčové slová

Keď uložíte dokument, zachovajú sa metadáta. Táto možnosť je štandardne zapnutá.

Ak chcete zmeniť metadáta dokumentu, kliknite na tlačidlo Upraviť metadáta..., vykonajte požadované zmeny a kliknite na položku OK.

02.11.2018 16:19:56


Please leave your feedback about this article