Zobrazovanie dokumentov PDF

Program PDF Editor umožňuje zobrazovať a prehľadávať dokumenty PDF a kopírovať text, obrázky a tabuľky v nich.

Otvorenie dokumentu PDF v programe PDF Editor:

  • Otvorte okno Nová úloha, kliknite na kartuOtvoriť a potom kliknite na úlohu Otvoriť dokument PDF.
  • Otvorte okno Nová úloha a kliknite na Súbor > Otvoriť dokument PDF....

Dokument sa zobrazí v programe PDF Editor.

Ak chcete prispôsobiť spôsob zobrazenia dokumentu, použite nasledujúce nastavenia.

  • Režimy zobrazenia menia spôsob zobrazenia a posúvania strán.
    Pozrite tiež: Režimy zobrazenia.
  • Funkcia priblíženia umožňuje priblížiť a oddialiť dokument.
  • Skutočná veľkosť zobrazí stranu v mierke 100 %.
  • Prispôsobiť na šírku zmení mierku zobrazenia dokumentu tak, aby šírka dokumentu zodpovedala šírke obrazovky.
  • Prispôsobiť zmení mierku zobrazenia dokumentu tak, aby výška dokumentu zodpovedala výške obrazovky.
  • Zmenšiť/Zväčšiť umožňuje manuálne nastavenie mierky.

Ak chcete zobraziť alebo skryť panel s nástrojmi PDF, kliknite na tlačidlo Nástroje PDF na hlavnom paneli nástrojov.

Obsah kapitoly

11/2/2018 4:19:56 PM


Please leave your feedback about this article