Uloženie výsledkov porovnania

Existujú dva spôsoby na uloženie rozdielov v programe ABBYY Porovnať dokumenty:

  1. Ak chcete uložiť výsledky porovnania ako komentáre v dokumente PDF s komentármi, vykonajte jednu z nasledujúcich operácií:
    • Kliknite na dokument, ktorý chcete uložiť, a potom kliknite na Súbor > Uložiť dokument s rozdielmi vo formáte PDF....
    • Kliknite na tlačidlo v paneli nástrojov nad dokumentom, ktorý chcete uložiť.
  2. Ak chcete uložiť výsledky porovnania do tabuľky v programe Microsoft Word, vykonajte jednu z nasledujúcich operácií
    • Kliknite na Súbor > Uložiť rozdiely do súboru....
    • Kliknite na tlačidlo na karte ROZDIELY.

02.11.2018 16:19:56


Please leave your feedback about this article