Spustenie programu OCR Editor

Existuje niekoľko spôsobov, ako môžete spustiť program OCR Editor:

  • V okne Nová úloha kliknite na:
    • Nová úloha > Otvoriť > Otvoriť v editore OCR
    • alebo Nová úloha > Nástroje > Editor OCR
    • alebo Nová úloha > Súbor > Otvoriť v editore OCR...
  • V programe PDF Editor kliknite na:
  • Otvorte ponuku Štart operačného systému Windows a kliknite na ABBYY FineReader 14 > ABBYY FineReader 14 Editor OCR (alebo kliknite na Štart > Všetky programy > ABBYY FineReader 14 > ABBYY FineReader 14 Editor OCR v operačnom systéme Windows 10).

Tip. Program OCR Editor môžete nastaviť tak, aby pri spustení otvoril posledný použitý projekt alebo vytvoril nový projekt. Ak to chcete urobiť, kliknite na Nová úloha > Možnosti > Všeobecné a vyberte Otvoriť nový projekt OCR alebo Otvoriť posledný používaný projekt OCR.

11/2/2018 4:19:56 PM


Please leave your feedback about this article