Rýchla konverzia

Môžete použiť vstavané úlohy na karte Otvoriť obrazovky Nová úloha, aby ste previedli súbory PDF alebo snímky, alebo aby ste vytvorili nový súbor PDF zo súborov v rôznych formátoch.

Konverzia jedného alebo viacerých súborov

 1. Kliknite na kartu Otvoriť a potom kliknite na požadovanú úlohu:
  • Konvertovať do formátu PDF vytvorí súbory PDF zo súborov *.docx, *.html, *.jpeg a iných súborov. Túto úlohu môžete tiež použiť na zlúčenie viacerých súborov do jedného dokumentu PDF.
  • Konvertovať do dokumentu programu Microsoft® Word vytvorí zo súborov PDF a súborov snímok dokumenty programu Word. Túto úlohu môžete tiež použiť na zlúčenie viacerých súborov do jedného dokumentu programu Microsoft Word.
  • Konvertovať do dokumentu programu Microsoft Excel® vytvorí zo súborov PDF a súborov snímok tabuľkové hárky programu Excel. Túto úlohu môžete tiež použiť na zlúčenie viacerých súborov do jedného dokumentu programu Excel.
  • Konvertovať do iných formátov skonvertuje súbory PDF a súbory snímok na populárne formáty, vrátane *.odt, *.pptx, *.epub, *.html a mnohých iných.
 2. V otvorenom dialógovom okne vyberte jeden alebo viac súborov určených na konverziu.
 3. Zadajte nastavenia konverzie.
  Tieto nastavenia určujú vzhľad a vlastnosti výstupného dokumentu.
 4. Podľa potreby pridajte alebo odstráňte súbory.
 5. Kliknite na tlačidlo Konvertovať na <format>.
 6. Zadajte cieľový priečinok výstupného súboru.
  Po dokončení úlohy sa výsledný súbor uloží do vami zadaného priečinka.

Zlučovanie súborov

 1. Kliknite na kartu Otvoriť a potom kliknite na požadovanú úlohu.
 2. Otvorí sa dialógové okno. V ňom vyberte súbory, ktoré chcete konvertovať.
 3. Zadajte nastavenia konverzie.
 4. Podľa potreby pridajte alebo odstráňte súbory.
 5. Usporiadajte súbory do požadovaného poradia a vyberte možnosť Skombinovať všetky súbory do jedného dokumentu.
 6. Kliknite na tlačidlo Konvertovať na <format>.
 7. Zadajte názov a cieľový priečinok výstupného súboru.

Po dokončení úlohy sa výsledný súbor uloží do vami zadaného priečinka.

Pokročilú konverziu použite pre veľké dokumenty s komplikovanými rozloženiami.

Pozrite tiež: :

11/2/2018 4:19:56 PM


Please leave your feedback about this article