Odoslanie vysledkov rozpoznavania OCR e-mailom

Z programu ABBYY FineReader môžete odoslať výsledky rozpoznávania e-mailom v ľubovoľnom podporovanom formáte okrem HTML.

Ak chcete odoslať dokument e-mailom:

 1. V ponuke Súbor kliknite na možnosť E-mail > Dokument....
 2. V dialógovom okne, ktoré sa otvorí, vyberte:
  • formát, v ktorom sa má dokument uložiť
  • niektoré z možností uloženia: uložiť všetky strany do jedného súboru, uložiť každú stranu do samostatného súboru alebo rozdeľovať dokument do súborov podľa prázdnych strán
 3. Kliknite na OK. Vytvorí sa e-mailová správa s pripojeným súborom / súbormi. Určite príjemcu a správu odošlite.

Takisto môžete e-mailom odoslať snímky strán dokumentu.

Ak chcete odoslať snímky strán e-mailom:

 1. V ponuke Súbor kliknite na E-mail > Snímky....
 2. V dialógovom okne, ktoré sa otvorí, vyberte:
  • formát, v ktorom sa má dokument uložiť
  • ak chcete odoslať snímky ako viacstranový súbor, použite Odoslať ako jeden súbor so snímkami s viacerými stranami.
 3. Kliknite na OK. Vytvorí sa e-mailová správa s pripojeným súborom, resp. súbormi. Jednoducho určite adresáta a správu odošlite.

02.11.2018 16:19:56


Please leave your feedback about this article