Porovnávanie dokumentov

(Táto funkcia nie je dostupná v niektorých verziách programu ABBYY FineReader 14. Pozrite tiež: http://www.ABBYY.com/FineReader.)

Program ABBYY FineReader obsahuje program ABBYY Porovnať dokumenty, čo je aplikácia, pomocou ktorej môžete porovnať dve verzie dokumentu, a to aj v prípade, ak sú tieto verzie v rôznych formátoch. Program ABBYY Porovnať dokumenty automaticky zistí rozdiely v dvoch verziách, vďaka čomu môžete rýchlo získať prehľad o zmenách spravených v origináli. To sa môže hodiť v rôznych situáciách, napríklad keď chcete skontrolovať dokument pred jeho podpísaním alebo zverejnením.

Program ABBYY Porovnať dokumenty môžete spustiť rôznymi spôsobmi:

 • Otvorte okno Nová úloha, vyberte kartu Porovnať a kliknite na Otvoriť program ABBYY Porovnať dokumenty.
 • Kliknite na tlačidlo Štart v operačnom systéme Windows a kliknite na ABBYY FineReader 14 > ABBYY Porovnať dokumenty  (v operačnom systéme Windows 10 kliknite na tlačidlo Štart , vyberte v ponuke Štart položku Všetky programy a kliknite na ABBYY FineReader 14  > ABBYY Porovnať dokumenty)
 • Kliknite na Porovnať dokumenty v ponuke Nástroje.
 • Kliknite pravým tlačidlom myši na súbor v programe Prieskumník Windows a kliknite na Porovnať dokumenty... v ponuke skratiek.

Pri porovnaní dvoch dokumentov postupujte podľa nižšie uvedených pokynov.

 1. Otvorte program ABBYY Porovnať dokumenty, v ľavej table otvorte jednu z verzií, ktorú chcete porovnať, a druhú v pravej table.
 2. V table POROVNAŤ vyberte z rozbaľovacieho zoznamu jazyky dokumentu.
 3. Kliknite na tlačidlo Porovnať na porovnanie dokumentov.
 1. Skontrolujte rozdiely zistené programom ABBYY Porovnať dokumenty.
  Rozdiely medzi dvomi verziami sa zvýraznia v každej verzii a zobrazia sa v pravej table, vďaka čomu budete mať prehľad o zmenách v dokumente. Takto jednoducho uvidíte, ktorý text bol v jednotlivých verziách pridaný, odstránený alebo upravený. Obidve strany sa posúvajú súčasne a vedľa seba sa vždy zobrazia identické fragmenty. Rozdiely môžete odstrániť zo zoznamu alebo skopírovať do schránky.

  Rozdiely, ktoré ste odstránili zo zoznamu, sa neuložia do správy o rozdieloch.
 2. Uložte správu o rozdieloch. Môžete to urobiť dvomi spôsobmi. Jednu z verzií môžete uložiť ako dokument PDF, v ktorom sa všetky rozdiely označia pomocou komentárov, alebo môžete rozdiely uložiť do dokumentu programu Microsoft Word.

Ďalšie informácie o porovnávaní dvoch verzií toho istého dokumentu nájdete v časti ABBYY Porovnať dokumenty.

02.11.2018 16:19:56


Please leave your feedback about this article