Ukladanie elektronických kníh

ABBYY FineReader 14 vám umožňuje skenovanie papierových kníh a ich konverziu do formátov EPUB, FB2 a DjVu. Výsledné elektronické knihy budete môcť čítať na tabletoch (vrátane tabletov iPad) a na iných mobilných zariadeniach a nahrať ich do svojho účtu Kindle.com.

Elektronickú knihu môžete uložiť aj vo formáte HTML. Podrobné informácie nájdete v časti Ukladanie vo formáte HTML.

Ukladanie vo formáte FB2 alebo EPUB

Ak chcete uložiť svoj text vo formáte FB2 alebo EPUB:

  • Kliknite na šípku vedľa tlačidla Uložiť ako v hlavnom paneli nástrojov a vyberte Dokument FB2 alebo Dokument EPUB. Ak formát, ktorý potrebujete, nie je zobrazený v zozname, kliknite na Uložiť v iných formátoch... a vyberte požadovaný formát. Alebo kliknite na Súbor > Uložiť ako > Dokument FB2 (alebo Dokument EPUB®).

Dokument sa uloží vo vami špecifikovanom formáte. Ak chcete zmeniť možnosti uloženia, kliknite na tlačidlo Možnosti... v dialógovom okne uloženia a vyberte požadované možnosti uloženia na karte EPUB/FB2.

Ak chcete uložiť iba niektoré strany dokumentu, na table Strany vyberte strany, ktoré chcete uložiť, a v ponuke skratiek kliknite na Uložiť ako > Electronic Publication (EPUB) (aleboFictionBook (FB2)).

Ďalšie možnosti uloženia môžete vybrať na karte Nastavenia formátu > EPUB / FB2 dialógového okna Možnosti (kliknite na Nástroje > Možnosti..., aby sa toto dialógové okno otvorilo).

Ukladanie vo formáte DjVu

Ak chcete uložiť svoj text vo formáte DjVu:

  • Kliknite na šípku vedľa tlačidla Uložiť ako na hlavnom paneli nástrojov a vyberte Dokument DjVu. Ak formát, ktorý potrebujete, nie je zobrazený v zozname, vyberte Uložiť v iných formátoch... a v otvorenom dialógovom okne vyberte požadovaný formát. Alebo kliknite na Súbor > Uložiť ako > Dokument DjVu.

Dokument sa uloží vo vami špecifikovanom formáte. Ak chcete zmeniť možnosti uloženia, kliknite na tlačidlo Možnosti... v dialógovom okne uloženia a vyberte požadované možnosti uloženia na karte DjVu tab.

Ak chcete uložiť iba niektoré strany dokumentu, na table Strany vyberte strany, ktoré chcete uložiť, a v ponuke skratiek kliknite na Uložiť ako > Dokument DjVu.

Ďalšie možnosti uloženia môžete vybrať na karte Nastavenia formátu > DjVu dialógového okna Možnosti (kliknite na Nástroje > Možnosti..., aby sa toto dialógové okno otvorilo).

11/2/2018 4:19:56 PM


Please leave your feedback about this article