Nastavenia HTML

K dispozícii sú nasledujúce nastavenia:

Rozloženie dokumentu

Vyberte vhodné nastavenia v závislosti od toho, ako chcete použiť výstupný dokument.

 • Flexibilné rozvrhnutie
  Zachová formátovanie originálu. Výstupný dokument HTML sa dá ľahko upravovať.
 • Formátovaný text
  Zachová písma, veľkosti písem, štýly písem a odseky, ale nezachová presné riadkovanie ani umiestnenia objektov na strane. Výsledný text bude zarovnaný doľava. Texty písané písmom sprava doľava budú zarovnané doprava.
  Zvislé texty sa zmenia na vodorovné.
 • Iba text
  Nezachová formátovanie.

Nastavenia obrázkov

Dokumenty s veľkým počtom obrázkov môžu byť veľmi veľké. Kvalitu obrázkov a veľkosť výsledného súboru môžete upraviť pomocou možností v rozbaľovacom zoznameZachovať obrázky.

Tip. Ak chcete zmeniť nastavenia ukladania obrázkov, kliknite na Vlastné.... V dialógovom okne Vlastné nastavenia vyberte požadované nastavenia a kliknite na OK.

Nastavenia textu

 • Zachovať konce riadkov
  Zachová pôvodné usporiadanie riadkov textu. Ak je táto možnosť vypnutá, výstupný dokument bude mať jediný riadok obsahujúci celý text.
 • Zachovať farbu textu a pozadia
  Túto možnosť vyberte, ak chcete zachovať farbu písma a farbu pozadia.
 • Zachovať hlavičky a päty
  Zachová hlavičky a päty vo výstupnom dokumente.

Kódovanie

Program ABBYY FineReader automaticky zisťuje kódovú stránku. Ak chcete zmeniť kódovú stránku, vyberte požadovanú kódovú stránku z rozbaľovacieho zoznamu v časti Kódovanie.

Nastavenia knihy

Ak konvertujete papierovú knihu do formátu HTML, zapnite možnosť Vygenerovať obsah a použiť ho na rozdelenie knihy na súbory. Knihu je možné rozdeliť do kapitol jedným z týchto spôsobov:

 • Automaticky vytvoriť súbory založené na hlavičkách
  Program ABBYY FineReader 14 automaticky rozdelí dokument na časti približne rovnakej veľkosti, uloží ich ako samostatné súbory HTML a vytvorí na ne prepojenia v obsahu.
 • Vytvoriť súbory založené na hlavičkách úrovne č. 1
  Program ABBYY FineReader 14 automaticky rozdelí dokument na samostatné súbory HTML na základe nadpisov najvyššej úrovne.
 • Vytvoriť súbory založené na hlavičkách úrovne č. 2
  Program ABBYY FineReader 14 automaticky rozdelí dokument na samostatné súbory HTML na základe nadpisov najvyššej úrovne a nadpisov nasledujúcej úrovne.

Zachovať metadáta dokumentu, ako sú autori a kľúčové slová

Keď uložíte dokument, zachovajú sa metadáta. Táto možnosť je štandardne zapnutá.

Ak chcete zmeniť metadáta dokumentu, kliknite na tlačidlo Upraviť metadáta..., vykonajte požadované zmeny a kliknite na OK.

02.11.2018 16:19:56


Please leave your feedback about this article