Nastavení HTML

K dispozici jsou následující nastavení:

Rozvržení dokumentu

Vyberte příslušná nastavení podle zamýšleného použití výstupního dokumentu.

 • Flexibilní rozvržení
  Zachovává formátování originálu. Výstupní dokument HTML lze snadno upravovat.
 • Naformátovaný text
  Zachovává typy, velikosti a styly písma, ale nezachovává přesné umístění objektů na stránce ani řádkování. Vytvořený text bude zarovnán vlevo. Texty v písmech psaných zprava doleva budou zarovnány vpravo.
  Svislý text se změní na vodorovný.
 • Prostý text
  Nezachovává formátování.

Nastavení obrázků

Dokumenty, které obsahují velké množství obrázků, mohou být velmi velké. Kvalitu obrázků i velikost výsledného souboru lze snížit využitím možností v rozevíracím seznamu Uchovat obrazy.

Tip. Chcete-li změnit nastavení ukládání obrázků, klikněte na Vlastní.... V dialogovém okně Vlastní nastavení nastavte požadované volby ukládání a klikněte na OK.

Nastavení textu

 • Zachovat konce řádků
  Zachovává původní uspořádání řádků. Pokud je tato možnost zakázána, ve výstupním dokumentu bude jeden řádek obsahující veškerý text.
 • Ponechat text a barvy pozadí
  Tuto možnost vyberte, chcete-li zachovat barvu písma a barvu pozadí.
 • Zachovat záhlaví a zápatí
  Zachovává záhlaví a zápatí ve výstupním dokumentu.

Kódování

Aplikace ABBYY FineReader automaticky zjišťuje znakovou stránku. Chcete-li znakovou stránku změnit, vyberte požadovanou znakovou stránku z rozevíracího seznamu pod názvem Kódování.

Nastavení knihy

Převádíte-li tištěnou (vázanou) knihu do formátu HTML, povolte možnost Vytvořit obsah a použít jej k rozdělení knihy do souborů. Knihu lze rozdělit do kapitol jedním z následujících způsobů:

 • Automaticky vytvoří soubory podle úrovní
  Aplikace ABBYY FineReader 14 automaticky rozdělí dokument na zhruba stejně velké části, uloží je jako samostatné soubory HTML a v obsahu na ně vytvoří odkazy.
 • Vytvořit soubory vycházející z nadpisů úrovně 1
  Aplikace ABBYY FineReader 14 automaticky rozdělí dokument na samostatné soubory HTML s využitím nejvyšší úrovně nadpisů.
 • Vytvořit soubory vycházející z nadpisů úrovně 2
  Aplikace ABBYY FineReader 14 automaticky rozdělí dokument na samostatné soubory HTML s využitím nejvyšší úrovně nadpisů a nadpisů na druhé nejvyšší úrovni.

Zachovat metadata dokumentu, např. autory a klíčová slova

Zachovává při ukládání dokumentu jeho metadata. Tato možnost je ve výchozím nastavení zapnuta.

Chcete-li provést změny metadat dokumentu, klikněte na tlačítko Upravit metadata... a proveďte požadované změny. Poté klikněte na OK.

11/2/2018 4:19:14 PM


Please leave your feedback about this article