Kontrola a upravy textu

Po dokončení rozpoznávání OCR se rozpoznaný text zobrazí v okně Text. Znaky rozpoznané s nízkou věrohodností budou zvýrazněny, takže můžete snadno zaznamenat chyby rozpoznávání OCR a opravit je.

Rozpoznané texty můžete upravovat buď přímo v okně Text, nebo v dialogovém okně Ověřování (klikněte na položku Rozpoznat > Ověřit text... a dialogové okno se otevře). V dialogovém okně Ověřování můžete kontrolovat slova rozpoznaná s nízkou věrohodností, opravovat pravopisné chyby a přidávat nová slova do uživatelského slovníku.

Aplikace ABBYY FineReader také umožňuje změny formátování výstupních dokumentů.

Chcete-li formátovat rozpoznané texty, použijte tlačítka na hlavním panelu nástrojů okna Text nebo tlačítka na panelu Vlastnosti textu (klikněte kdekoli v okně Text pravým tlačítkem myši a poté klikněte na položku Vlastnosti v místní nabídce a panel se zobrazí).

Při čtení textu aplikace ABBYY FineReader identifikuje v textu použité styly. Všechny identifikované styly jsou zobrazeny v podoknu Vlastnosti textu. Styly můžete rychle upravovat, a tak rychle měnit formátování celého textu. Při ukládání rozpoznaných textů do formátů DOCX, ODT nebo RTF mohou být všechny stávající styly zachovány.

Viz také:

02.11.2018 16:19:14


Please leave your feedback about this article