Kreslení tvarů

Editor PDF umožňuje přidávání komentářů k objektům, které mají různé tvary a velikosti, například k plánům nebo částem textu nepravidelných tvarů. Před přidáním komentáře můžete obkreslit objekt, který chcete okomentovat.

 1. Na panelu nástrojů Nástroje PDF klikněte na.
 2. Na panelu nástrojů, který se zobrazí níže, vyberte požadovaný nástroj kreslení.
  • Inkoust
   Nakreslí čáru, když podržíte levé tlačítko myši, takže můžete nakreslit libovolný tvar.
  • Čára
   Nakreslí rovnou čáru. Chcete-li nakreslit svislou, vodorovnou nebo úhlopříčnou (v úhlu 45°) čáru, podržte klávesu Shift.
  • Šipka
   Nakreslí šipku. Chcete-li nakreslit svislou, vodorovnou nebo úhlopříčnou (v úhlu 45°) čáru, podržte klávesu Shift.
  • Obdélník
   Nakreslí obdélník. Chcete-li nakreslit čtverec, podržte klávesu Shift.
  • Ovál
   Nakreslí elipsu. Chcete-li nakreslit kruh, podržte klávesu Shift.
  • Mnohoúhelník
   Nakreslí mnohoúhelník. Klikněte na bod, kam chcete umístit první vrchol mnohoúhelníku. Chcete-li mnohoúhelník dokončit, klikněte na jeho první vrchol.
  • Cloud
   Nakreslí oblak. Klikněte na místo, kam chcete umístit první bod oblaku. Chcete-li oblak dokončit, klikněte na jeho první bod.
  • Více čar
   Nakreslí zubatou čáru. Chcete-li začít kreslit, klikněte na stránku. Chcete-li nakreslit další část, klikněte na stránku znovu. A v místě, kde chcete zubatou čáru dokončit, klikněte dvakrát.
 3. Po dokončení kresby obrysu na něj klikněte dvakrát, což vám umožní napsat komentář.
  Používáte-li nástroj Inkoust, budete muset zakázat nástroje kreslení a teprve potom zadat komentář.

  Chcete-li nakreslit sadu tvarů pomocí nástroje Inkoust a přidat komentář k celé sadě:
  • Podržte stisknutou klávesu Shift a nakreslete tvar. Můžete uvolnit tlačítko myši, ale klávesu Shift uvolněte teprve po dokončení kreslení.
  • Zakažte nástroje kreslení, dvakrát klikněte na jeden z tvarů v sadě a napište komentář.
 4. Nástroje kreslení mají několik nastavení, která lze měnit.

  Chcete-li tyto možnosti změnit:
  • Klikněte pravým tlačítkem myši na nakreslený tvar na stránce a použijte příkazy z místní nabídky.
  • Požadovaná nastavení můžete zvolit na panelů nástrojů Nástroje PDF před nakreslením tvaru.

Další informace o používání a úpravách komentářů viz Spolupráce na dokumentech PDF.

02.11.2018 16:19:14


Please leave your feedback about this article