Pokud zpracováváte velké množství dokumentů se stejným rozvržením

Pokud zpracováváte velké množství dokumentů se stejným rozvržením (např. formuláře nebo dotazníky), analýza rozvržení každé stránky je velmi časově náročná. Chcete-li ušetřit čas, zanalyzujte pouze jeden dokument v sadě podobných dokumentů a zjištěné oblasti uložte jako šablony. Tuto šablonu pak můžete použít pro další dokumenty v sadě.

Postup vytvoření šablony oblasti:

  1. Otevřete obraz v editoru OCR a nechte provést analýzu automaticky programem nebo oblasti vykreslete ručně.
  2. Klikněte na Oblast > Uložit šablonu oblasti.... V dialogovém okně, které se otevře, zadejte název šablony oblasti a klepněte na tlačítko Uložit.

Chcete-li používat šablonu oblasti, je třeba skenovat všechny dokumenty v sadě ve stejném rozlišení.

Postup použití šablony oblasti:

  1. V podokně Stránky vyberte stránky, na které chcete šablonu použít.
  2. Klikněte na Oblast > Načíst šablonu oblasti....
  3. V dialogovém okně Otevřít šablonu oblasti vyberte požadovaný soubor šablony (*.blk).
  4. Ve stejném dialogovém okně vedle možnosti Použít nazvolte Zvolené stránky pro použití šablony na vybrané stránky.
    Tip. Chcete-li šablonu použít na všechny stránky dokumentu, zvolte Všechny stránky.
  5. Klikněte na Otevřít.

11/2/2018 4:19:14 PM


Please leave your feedback about this article