Práce se stránkami

Editor PDF umožňuje odstraňování nebo přidávání stránek k dokumentu PDF, změnu jejich pořadí a vkládání prázdných stránek.

Přidávání stránek ze souboru...

Přidávání naskenovaných stránek...

Vkládání prázdných stránek...

Změna pořadí stránek...

Nahrazování stránek...

Otáčení stránek...

Ořezávání stránek...

Odstranění stránek...

Vytváření dokumentu PDF z vybraných stránek...

Možnosti zpracování obrazu

Editor PDF nabízí více možností zlepšení kvality zpracování obrazů za účelem zlepšení kvality obrazů a OCR.

Možnosti zpracování obrazů můžete zadávat při skenování tištěných dokumentů nebo při vytváření dokumentů PDF z obrazových souborů.

 • Kvalita obrázku Kvalitu obrazů a velikost souboru určuje hodnota vybraná z rozevíracího seznamu ve skupině možností Kvalita obrázku:
  • Nejvyšší kvalita
   Vyberte tuto položku, chcete-li zachovat kvalitu obrazů stránek a obrázků. Bude zachováno původní rozlišení zdrojových obrazů.
  • Vyvážená
   Tuto možnost vyberte, pokud chcete zmenšit velikost souboru PDF, ale zároveň zachovat přiměřenou kvalitu obrazů stránek a obrázků.
  • Kompaktní velikost
   Tuto možnost vyberte, pokud chcete vytvořit malý soubor PDF. Může to nepříznivě ovlivnit kvalitu obrazů stránek a obrázků.
  • Vlastní...
   Tuto možnost vyberte, pokud chcete zadat vlastní možnosti ukládání obrazů stránek a obrázků. V dialogovém okně, které se otevře, vyberte požadované možnosti ukládání a klikněte na OK.
 • Rozpoznat text na obrázcích Tuto možnost vyberte, pokud chcete do dokumentu přidat textovou vrstvu.

Takto získáte dokument PDF s možností vyhledávání, který vypadá téměř stejně jako originál.

 • Použít kompresi MRC (níže uveďte jazyky OCR) Tuto možnost vyberte, pokud na rozpoznané stránky chcete použít algoritmus komprese MRC. Komprese MRC zmenšuje výstupní dokument a zároveň zachovává vizuální kvalitu obrazů stránek.
 • Použít ABBYY PreciseScan pro vyhlazení znaků na obrázku Tuto možnost vyberte, chcete-li použít technologii ABBYY PreciseScan. Technologie ABBYY PreciseScan vyhlazuje znaky v dokumentu tak, že se při zvětšení/přiblížení nerozloží na jednotlivé body (pixely).
 • Jazyky OCR Je nutné vybrat správné jazyky OCR. Viz také: Vlastnosti dokumentů, které je nutno vzít v úvahu před rozpoznáváním OCR.

02.11.2018 16:19:14


Please leave your feedback about this article