Hesla a oprávnění

Při vytváření dokumentu PDF můžete zadat hesla, která dokument ochrání před neoprávněným přístupem, úpravami nebo tiskem. Dokument PDF lze chránit heslem pro otevření dokumentu a/nebo heslem pro udělení oprávnění.

Je-li dokument PDF chráněn před neoprávněným přístupem, lze jej otevřít pouze po zadání hesla pro otevření dokumentu, které určil autor dokumentu. Je-li dokument chráněn před neoprávněnými úpravami a tiskem, tyto úkony budou možné jen po zadání autorem určeného hesla pro udělení oprávnění. Heslo pro udělení oprávnění lze použít i k otevření chráněného dokumentu PDF.

Chcete-li dokument PDF chránit heslem, postupujte podle následujících pokynů.

 1. Klikněte na tlačítko na panelu nástrojů Nástroje PDF, nebo klikněte na Nástroje > Nastavení zabezpečení.
  Otevře se dialogové okno Nastavení zabezpečení.
 2. Chcete-li dokument chránit před neoprávněným otevřením, zvolte možnost Omezit přístup heslem pro otevření dokumentu.
 3. Zadejte heslo pro otevření dokumentu a potvrďte ho.
  Můžete zakázat možnost Skrýt znaky. V tom případě se na obrazovce zobrazí znaky, které zadáte a heslo nebudete muset zadávat znovu.
 4. Chcete-li zabránit neoprávněnému tisku, úpravám nebo kopírování dokumentu, vyberte volbu Omezit tisk a úpravy heslem pro oprávnění.
 5. Zadejte heslo pro udělení oprávnění a potvrďte ho.
  Heslo pro otevření dokumentu se musí od hesla pro udělení oprávnění lišit.
 6. Z rozevíracího seznamu Tisk vyberte rozlišení tisku pro dokument.
 7. Z rozevíracího seznamu Úpravy vyberte povolené úkony úprav.
 8. Chcete-li ostatním uživatelům povolit kopírování a úpravy obsahu dokumentu, vyberte odpovídající možnosti.
 9. Zvolte úroveň šifrování a komponenty, které se mají zašifrovat.
 10. Klikněte na OK.

Budete znovu vyzváni k potvrzení hesel. Můžete uložit změny do otevřeného dokumentu nebo vytvořit nový dokument.

11/2/2018 4:19:14 PM


Please leave your feedback about this article