Obsahuje-li vytištěný dokument nestandardní písma

Pokud dokument, který chcete rozpoznat, obsahuje ozdobná písma a speciální znaky (např. matematické symboly), doporučujeme použít režim výuky, aby se zvýšila přesnost rozpoznávání.

Nedoporučuje se používat režim výuky v jiných případech, protože přínos z hlediska kvality rozpoznávání bude málo významný v porovnání s množstvím času a úsilí věnovaného výuce.

V režimu výuky se vytvoří uživatelský vzor. Tento uživatelský vzor je poté použit při rozpoznávání OCR, a to na celý text.

Používání uživatelských vzorů

Použití uživatelského vzoru k rozpoznání dokumentu:

 1. Klikněte na Nástroje > Možnosti... a otevře se dialogové okno Možnosti. Klikněte na záložku OCR.
 2. Zvolte možnost Použít uživatelské vzory.
  Pokud je vybrána možnost Použít i vestavěné vzory pod možností Použít uživatelské vzory, aplikace ABBYY FineReader použije vestavěné vzory i uživatelské vzory, které byly vytvořeny.
 3. Klikněte na tlačítko Editor vzoru....
 4. V podokně Editor vzoru zvolte vzor a klikněte na OK.
 5. Klikněte na tlačítko na hlavním panelu nástrojů v horní části okna editoru OCR.

Vytvoření a výuka uživatelského vzoru

Postup výuky uživatelského vzoru rozpoznávání nových znaků a vazeb:

 1. Klikněte na Nástroje > Možnosti... a otevře se dialogové okno Možnosti. Klikněte na záložku OCR.
 2. Zvolte možnost Použít výuku pro rozpoznávání nových znaku a vazeb.
  Pokud je vybrána možnost Použít i vestavěné vzory pod možností Použít výuku pro rozpoznávání nových znaku a vazeb, aplikace ABBYY FineReader použije vestavěné vzory i uživatelské vzory, které byly vytvořeny.
 3. Klikněte na tlačítko Editor vzoru....
  Výuka vzorů není podporována u asijských jazyků.
 4. V podokně Editor vzoru, klikněte na tlačítko Nový....
 5. V podokně Vytvořit vzor zadejte název nového vzoru a klikněte na OK.
 6. Klikněte na OK v podokně Editor vzoru a poté klikněte na OK v podokněMožnosti.
 7. Klikněte na tlačítko na panelu nástrojů v podokně Obrázek.
  Pokud program nalezne znak, který nedokáže rozpoznat, otevře se dialog Vzor výuky a zobrazí tento znak.
 8. Chcete-li program naučit číst nové znaky a vazby.
  Vazba je kombinace dvou nebo tří znaků, které jsou spojeny dohromady (např. fi, fl, ffi atd.) a pro program je složité je oddělit. Lepších výsledků dosáhnete, pokud s nimi zacházíte jako s jediným složeným znakem.
  Pokud se v textu nachází tučné písmo nebo kurzíva či slova s horním nebo dolním indexem a vy chcete tyto efekty zachovat v rozpoznaném textu, odpovídající možnosti vyberte v části Efekty.
  Pro návrat k předchozímu naučenému znaku klikněte na tlačítko Zpět. Rámeček přeskočí na předchozí místo a poslední zkoušená kombinace „obraz znaku –znak na klávesnici“ bude ze vzoru odstraněna. Podokno Zpět provádí pohyb mezi znaky jednoho slova, a nikoli mezi různými slovy.

Důležité!

 • Aplikaci ABBYY FineReader 14 můžete naučit číst pouze znaky, které jsou součástí abecedy jazyka OCR. Abyste program naučili číst znaky, které nelze zadat z klávesnice, použijte k označení těchto neexistujících znaků kombinaci dvou znaků, nebo požadovaný znak zkopírujte z dialogového okna Vložit znak (klikněte na , aby se toto dialogové okno otevřelo).
 • Každý vzor může obsahovat až 1 000 nových znaků. Vyvarujte se však vytváření příliš velkého počtu vazeb, protože by to mohlo mít nepříznivý dopad na kvalitu OCR.

Výběr uživatelského vzoru

U aplikace ABBYY FineReader můžete používat vzory ke zvýšení kvality OCR.

 1. Klikněte na Nástroje > Editor vzoru....
 2. V podokně Editor vzoru (dialogovém okně) vyberte jeden ze vzorů ze seznamu a klikněte na tlačítko Nastavit jako aktivní.

Některé důležité body k zapamatování:

 1. Program někdy nerozliší velmi podobné, ale přesto rozdílné znaky. Rozpozná je jako stejný znak. Například anglické jednoduché rovné ('), levé (‘) a pravé (’) uvozovky budou ve vzoru uloženy jako jeden znak (rovné uvozovky). To znamená, že pravé a levé uvozovky se v rozpoznaném textu nikdy neobjeví, i kdybyste se snažili je program naučit.
 2. V případě obrazů některých znaků vybere aplikace ABBYY FineReader 14 znak na klávesnici, který odpovídá kontextu. Například obraz malého kroužku bude rozpoznán jako písmeno O, pokud jsou hned vedle něj písmena, a jako číslice 0, pokud jsou kolem číslice.
 3. Vzor lze použít pouze pro dokumenty se stejným písmem, velikostí písma a rozlišením jako u dokumentů použitých k vytvoření vzoru.
 4. Vzor můžete uložit do souboru a použít ho v dalších projektech OCR. Viz také: Projekty OCR.
 5. Chcete-li rozpoznat texty v jiném typu písma, vypněte uživatelský vzor. To lze provést kliknutím na Nástroje > Možnosti... a otevře se dialogové okno Možnosti, klikněte na záložku OCR a zvolte možnost Použít vestavěné vzory.

Úprava uživatelského vzoru

Před spuštěním procesu OCR se můžete rozhodnout k úpravě nově vytvořeného vzoru. Nesprávně naučený vzor může mít nepříznivý vliv na kvalitu OCR. Jakýkoli vzor by měl obsahovat pouze celé znaky nebo vazby. Znaky s oříznutými hranami a znaky s nesprávnými páry písmen by měly být ze vzoru odstraněny.

 1. Klikněte na Nástroje > Editor vzoru....
 2. V podokně Editor vzoru (dialogovém okně) zvolte vzor, který chcete upravit, klikněte na tlačítko Upravit....
 3. V podokně Uživatelský vzor (dialogovém okně) zvolte znak a klikněte na tlačítko Vlastnosti....

V dialogovém okně, které se otevře:

 • V podokně Znak (poli) zadejte písmeno odpovídající znaku.
 • V podokně Efekt (poli) zadejte požadovaný efekt písma (tučné, kurzíva, horní index, dolní index).

Chcete-li odstranit nesprávně naučený znak, klikněte na tlačítko Odstranit v dialogovém okně Uživatelský vzor.

11/2/2018 4:19:14 PM


Please leave your feedback about this article