Má-li obraz dokumentu vady a přesnost OCR je nízká

Kvalitu rozpoznávání mohou snížit zkreslené textové linie, zešikmení, šum a další vady, které jsou v naskenovaných obrazech a digitálních fotografiích běžné. Aplikace ABBYY FineReader nabízí řadu automatizovaných a ručních nástrojů k odstranění těchto vad.

Ruční úprava obrazů

Pokud byly vypnuty funkce automatického předběžného zpracování nebo pokud chcete provést předběžné zpracování určitých stránek, můžete k ruční úpravě obrazů stránek použít editor obrázků.

Chcete-li upravovat obrazy ručně, postupujte podle níže uvedených pokynů:

 1. Otevřete editor OCR a poté otevřete editor obrázků:
 2. Klikněte na na panelu nástrojů oblastí podokna Obrázek nebo:
 3. Klikněte na Upravit > Upravit obrazy stránky....
 4. Podokno EDITOR OBRÁZKŮ se otevře a zobrazí se v něm aktuálně vybraná stránka. Panel editoru obrázků úplně napravo obsahuje nástroje pro úpravy obrázků.
 5. Klikněte na nástroj, který chcete na obrázek použít. Výsledné změny se zobrazí v podokně Obrázek. Většinu nástrojů lze použít na vybrané stránky nebo na všechny stránky dokumentu. Stránky, které chcete upravovat, můžete určit pomocí rozevíracího seznamu Výběr nástroje, kde můžete volit liché/sudé stránky, aktuální stránku nebo vybrané stránky, pokud je v podokně vybráno několik stránek Stránky.
 6. Po dokončení úprav obrázků klikněte na tlačítko Ukončit Editor obrázků v horní části okna editoru obrázků.

Editor obrázků obsahuje následující nástroje:

 • Doporučené předběžné zpracování
  V závislosti na typu vašeho obrázku program automaticky určí a aplikuje potřebné opravy. Provedené úpravy mohou zahrnovat odstranění šumu a rozmazání, inverzi barev, aby barva pozadí byla světlejší než text, opravu zešikmení, vyrovnání textových linií, opravu lichoběžníkového zkreslení a ořez okrajů obrázku.
 • Korekce zešikmení
  Provede korekci zešikmení obrazu.
 • Vyrovnat textové linie
  Vyrovnává jakékoli zahnuté textové linie v obraze.
 • Korekce fotografie
  Nástroje v této skupině umožňují vyrovnat textové linie, odstranit šum a rozmazání a převrátit barvu pozadí do bílé.
 • Opravit lichoběžníkové zkreslení
  Opravuje lichoběžníkové zkreslení a odstraňuje okraje obrázku, které neobsahují žádná užitečná data.
  Je-li zvolen tento nástroj, přes obraz se objeví modrá mřížka. Rohy mřížky přetáhněte na rohy obrazu tak, aby vodorovné linie byly rovnoběžné s řádky textu. Klikněte na tlačítko Opravit a změny se použijí.
 • Otočit a převrátit
  Nástroje v této skupině umožňují otáčet obrázky a převracet je svisle nebo vodorovně, aby se text objevil na pozici pro normální čtení.
 • Rozdělit
  Nástroje v této skupině umožňují rozdělovat obrázek na části. To může být užitečné, skenujete-li knihu a potřebujete rozdělit protilehlé stránky.
 • Oříznout
  Odstraňuje okraje, které neobsahují žádné užitečné informace.
 • Převrátit
  Invertuje barvy obrazu. To může být užitečné v případě práce s nestandardně barevným textem (světlý text na tmavém pozadí).
 • Rozlišení
  Mění rozlišení obrazu.
 • Jas a kontrast
  Mění jas a kontrast obrazu.
 • Úrovně
  Tento nástroj umožňuje upravovat barevné úrovně obrazů změnou intenzity stínů, světla a polotónů.
  Chcete-li zvýšit kontrast obrazu, přesuňte pravý i levý posuvník na histogramu Vstupní úrovně. Rozsah barev mezi nejsvětlejší a nejtmavší je rozdělen do 255 kroků. Levým posuvníkem se nastavuje barva, která bude považována za nejtmavší část obrazu, a pravým posuvníkem se nastavuje barva, která bude považována za nejsvětlejší část obrazu. Při posunu středního posuvníku doprava se obraz ztmaví a při jeho posunu doleva bude světlejší.
  Posuvník úrovně výstupu nastavte tak, aby došlo ke snížení kontrastu obrazu.
 • Guma
  Slouží k odstranění částí obrázku.
 • Odstranit barevné značky
  Odstraní veškerá barvená razítka a poznámky psané perem pro podporu rozpoznávání textu, který je těmito prvky zakrytý. Tento nástroj je určen pro naskenované dokumenty s bílým pozadím a neměl by se používat při práci s digitálními fotografiemi a dokumenty s barevným pozadím.

11/2/2018 4:19:14 PM


Please leave your feedback about this article