Skupinová práce na projektech OCR

Aplikace ABBYY FineReader poskytuje nástroje pro práci s dokumenty ve spolupráci s dalšími uživateli prostřednictvím sítě. Několik uživatelů může sdílet stejné uživatelské jazyky a slovníky vytvořené pro tyto jazyky.

Chcete-li uživatelské slovníky a jazyky zpřístupnit více uživatelům:

 1. Vytvořte/otevřete projekt OCR a vyberte požadované možnosti skenování a OCR.
 2. Zadejte složku, v níž budou uživatelské slovníky uloženy. Tato složka by měla být přístupná všem uživatelům.
  Ve výchozím nastavení jsou uživatelské slovníky uloženy ve složce %Userprofile%\AppData\Roaming\ABBYY\FineReader\14.00\UserDictionaries.
  Chcete-li pro uživatelské slovníky určit jinou složku:
  1. Na záložce Oblasti a text dialogového okna Možnosti (klikněte na Nástroje > Možnosti..., aby se toto dialogové okno otevřelo). Klikněte na tlačítko Uživatelské slovníky....
  2. V dialogovém okně, které se otevře, klikněte na tlačítko Procházet... a zadejte cestu ke složce.
 3. Uložení uživatelských vzorů a jazyků do souboru (*.fbt):
  1. Klikněte na záložku OCR v dialogovém okně Možnosti (klikněte na Nástroje > Možnosti..., aby se toto dialogové okno otevřelo).
  2. Klikněte na Uložit uživatelské vzory a jazyky....
  3. V dialogovém okně Uložit možnosti zadejte složku, kam bude soubor uložen. Tato složka by měla být přístupná všem uživatelům.
 4. Nyní mají ostatní uživatelé přístup k uživatelským jazykům a slovníkům. Aby je mohli využívat, musejí načíst soubor *.fbt, který jste vytvořili v kroku 3 a zadat cestu ke složce s uživatelskými slovníky, které jste vytvořili v kroku 2.
  Aby uživatelé měli přístup k uživatelským slovníkům, vzorům a jazykům, musí mít oprávnění pro čtení a zápis pro složky, v nichž jsou tyto uloženy.

Chcete-li zobrazit seznam dostupných uživatelských jazyků a jejich parametrů, klikněte na záložku OCR v dialogovém okně Možnosti (klikněte na Nástroje > Možnosti..., aby se toto dialogové okno otevřelo).

Když uživatelský jazyk používá několik uživatelů, uživatelé mohou do daného slovníku přidávat slova a odstraňovat je z něj, ale nemohou měnit vlastnosti spojené s daným jazykem.

Je-li uživatelský slovník některým z uživatelů upravován, ostatní uživatelé jej mohou používat k provádění OCR a ke kontrole pravopisu, nemohou však přidávat ani odebírat slova.

Všechny změny provedené uživatelem v uživatelském slovníku budou dostupné všem uživatelům, kteří zvolili složku, v níž je tento slovník uložen. Změny se u uživatelů projeví až po restartu aplikace ABBYY FineReader.

02.11.2018 16:19:14


Please leave your feedback about this article