Aktuální datum a čas v razítkách a v záhlaví a zápatí

Můžete vytvářet razítka a záhlaví a zápatí obsahující aktuální datum. Ve správci razítek nebo správci záhlaví a zápatí používejte následující značky.

Značka Příklad
<d/> Datum v krátkém formátu 07.02.2013
<date/> Datum v dlouhém formátu 7. února 2013
<t12/> Čas ve 12hodinovém formátu 9:22 odp.
<t24/> Čas ve 24hodinovém formátu 21:22
<time/> Čas ve formátu HH:MM:SS 21:22:51

Ve výchozím nastavení jsou formáty data a času dány místním nastavením počítače. Můžete určit jiný formát. Například <d=RUS/>, <date=USA/> nebo <time=ENG/>. Výsledek se ihned zobrazí v podokně náhledu.

Kliknutím sem zobrazíte příklady

Můžete zadávat vlastní formáty data a času.

Kliknutím sem zobrazíte příklady

Formáty data a času můžete určit pomocí značek <date/> a <time/>.

Parametry značky <date/>

Příklad
Rok
%y Rok jako číslo od 01 do 99 (s počátečními nulami) 01
%#y Rok jako číslo od 1 do 99 (bez počátečních nul) 1
%Y Rok jako číslo od 0001 do 9999 (s počátečními nulami) 2013
%#Y Rok jako číslo od 1 do 9999 (bez počátečních nul) 2013
Měsíc
%b Zkrácené názvy měsíců úno
%B Celé názvy měsíců únor
%m Měsíc jako číslo od 01 do 12 (s počátečními nulami) 02
%#m Měsíc jako číslo od 1 do 12 (bez počátečních nul) 2
Den v měsíci
%d Den v měsíci jako číslo od 01 do 31 (s počátečními nulami) 07
%#d Den v měsíci jako číslo od 1 do 31 (bez počátečních nul) 7
Den v týdnu
%a Zkrácené názvy dnů út
%A Celé názvy měsíců úterý

Parametry značky <time/>

Příklad
Hodiny
%H Hodiny ve 24hodinovém formátu (od 00 do 23, s počátečními nulami) 07
%#H Hodiny ve 24hodinovém formátu (od 0 do 23, bez počátečních nul) 7
%I Hodiny ve 12hodinovém formátu (od 01 do 12, s počátečními nulami) 05
%#I Hodiny ve 12hodinovém formátu (od 1 do 12, bez počátečních nul) 5
%p Označení dopoledne/odpoledne pro 12hodinový formát* dop.
Minuty a sekundy
%M Minuty jako číslo od 00 do 59 (s počátečními nulami) 04
%#M Minuty jako číslo od 0 do 59 (bez počátečních nul) 4
%S Sekundy jako číslo od 00 do 59 (s počátečními nulami) 04
%#S Sekundy jako číslo od 0 do 59 (bez počátečních nul) 4

Další parametr

%%

Symbol procent

Změna místních nastavení

______________________

* K dispozici pouze pro oblasti USA, ENG, HUN a CZ.

11/2/2018 4:19:14 PM


Please leave your feedback about this article