Odesílání výsledků OCR do editoru PDF

Aplikace ABBYY FineReader umožňuje odesílání výsledků z editoru OCR do nástroje Editor PDF , kde do dokumentu můžete přidávat poznámky a komentáře a používat další funkce, které ABBYY FineReader nabízí pro práci s dokumenty PDF.

Chcete-li odeslat výsledky OCR do editoru PDF:

  • Na panelu nástrojů klikněte na šipku vedle tlačítka a zvolte Odeslat do editoru PDF
  • Klikněte na Soubor > Odeslat do > Editor PDF...

Po dokončení práce s dokumentem v editoru PDF ho můžete poslat zpět do editoru OCR. Chcete-li to udělat, v panelu nástrojů v horní části okna editoru OCR klikněte na šipku vedle tlačítka a v rozevíracím seznamu vyberte Rozpoznat a ověřit v editoru OCR . Chcete-li odeslat jen některé stránky dokumentu, v podokně Stránky vyberte stránky, které chcete odeslat, klikněte na ně pravým tlačítkem myši a klikněte na Odeslat zvolené stránky do editoru OCR v místní nabídce.

Při odesílání dokumentu zpět do editoru OCR může dojít ke ztrátě následujících objektů dokumentu:

  • přílohy,
  • záložky,
  • komentáře,
  • anotace.

11/2/2018 4:19:14 PM


Please leave your feedback about this article