Dialogové okno možnosti

Dialogové okno Možnosti obsahuje řadu možností, díky nimž lze pohodlně určit, jak se dokumenty mají skenovat, otevírat, rozpoznávat a ukládat do různých formátů, jakož i měnit jazyky OCR, jazyk rozhraní, typ tisku vstupních dokumentů a některé další možnosti.

Dialogové okno lze otevřít několika způsoby Možnosti:

 • V podokně Nová úloha klikněte na tlačítko Možnosti v levém dolním rohu.
 • V podokně Nová úloha klikněte na Nástroje > Možnosti....
 • V editoru PDF klikněte na Nástroje > Možnosti....
 • V editoru OCR klikněte na Nástroje > Možnosti....

Tlačítka, odkazy nebo příkazy, které otevřou dialogové okno Možnosti, budou k dispozici při převádění nebo skenování souborů na obrazovce Nová úloha, na panelech nástrojů a v místních nabídkách panelů nástrojů editoru PDF a editoru OCR a v dialogových oknech, která se zobrazí při ukládání dokumentů.

Dialogové okno Možnosti obsahuje sedm karet, z nichž každá obsahuje specifická nastavení pro určité oblasti funkcí aplikace ABBYY FineReader.

Obecné

Na této kartě můžete:

 • Volit, jaká část programu se otevře při spuštění aplikace ABBYY FineReader 14: obrazovka Nová úloha, editor OCR s novým projektem OCR, nebo editor OCR s posledním otevřeným projektem OCR.
 • Zadávat, jaké zařízení chcete použít k získávání obrazů, a volit skenovací rozhraní.
  Aplikace ABBYY FineReader používá vestavěné dialogové okno k zobrazení nastavení skenování. Není-li skenovací rozhraní aplikace ABBYY FineReader 14 kompatibilní s vaším skenerem, můžete použít nativní rozhraní skeneru. Dokumentace skeneru by měla obsahovat popis tohoto dialogového okna a jeho prvků.
 • Určit aplikaci FineReader jako výchozí program pro otevírání dokumentů PDF.

Pokud aplikaci ABBYY FineReader nainstalujete do počítače s OS Windows 7 bez zvolené výchozí aplikace pro práci s PDF, ABBYY FineReader se automaticky stane výchozím programem pro otevírání dokumentů PDF.

Zpracování obrazu

Tato karta obsahuje tři skupiny možností:

 • Povolit rozpoznávání na pozadí v editoru PDF
  Když je povolena tato možnost, všechny stránky otevřené v editoru PDF budou rozpoznány automaticky. Tento proces běží na pozadí a přidává do dokumentů PDF dočasné textové vrstvy, takže v nich lze vyhledávat a kopírovat z nich text.
  Chcete-li určit jazyk(y) dokumentu, použijte odkaz ve spodní části této skupiny.
 • Automaticky zpracovávat obrazy stránek po jejich přidání do editoru OCR
  Tato možnost povoluje nebo zakazuje automatické zpracovávání nově přidávaných stránek. Je-li automatické zpracování povoleno, můžete volit možnosti obecného zpracování dokumentu a možnosti předběžného zpracování obrazu, které se mají použít při skenování a otevírání obrazů:
 • Rozpoznat obrazy stránek (včetně předběžného zpracování a analýzy)
  Nově přidané obrázky do editoru OCR budou předběžně zpracovány s použitím nastavení zadaných ve skupině možností Možnosti předběžného zpracování obrazů (používá se při převodu a OCR). Analýza a rozpoznávání budou prováděny automaticky.
 • Analyzovat obrazy stránek (včetně předběžného zpracování)
  Předběžné zpracování obrazu a analýza dokumentů probíhají automaticky, ale OCR je nutno spustit ručně.
 • Předběžně zpracovat obrazy stránek
  Automaticky probíhá pouze předběžné zpracování. Analýzu i OCR je nutno spustit ručně.
 • Možnosti předběžného zpracování obrazů (používá se při převodu a OCR)
  Aplikace ABBYY FineReader 14 umožňuje automatické odstraňování běžných vad skenů a digitálních fotografií.

Viz také: Rozpoznávání na pozadí, Možnosti zpracování obrazu a Práce s jazyky se složitým písmem.

Jazyky

Tato karta obsahuje možnosti jazyků OCR. Viz také: Vlastnosti dokumentů, které je nutno vzít v úvahu před rozpoznáváním OCR.

OCR

Na této kartě můžete zvolit možnosti rozpoznávání:

 • Režim rozpoznávání PDF
 • Chcete-li použít důkladné, či rychlé rozpoznávání
 • Typ dokumentu
 • Má-li program identifikovat strukturální prvky (umožňuje vybrat, jaké prvky se mají zachovat při exportování výsledků do aplikace Microsoft Word)
 • Má-li program rozpoznávat čárové kódy
 • Výuka (umožňuje požívání uživatelských vzorů při rozpoznávání textů)
 • Písma (umožňuje volit písma, která budou v rozpoznaných textech použita)

Viz také: Možnosti OCR, Obsahuje-li vytištěný dokument nestandardní písma.

Nastavení formátu

Na této kartě můžete upravovat nastavení výstupních formátů souborů. Viz také: Nastavení formátu.

Jiné

Na této kartě můžete:

 • Zadat jazyk rozhraní aplikace ABBYY FineReader 14.
 • Volit, kolik jader procesoru smí aplikace FineReader využívat pro OCR.
 • Volit, zda aplikace ABBYY FineReader 14 má automaticky kontrolovat a instalovat aktualizace, či nikoli.
 • Uveďte, zda chcete společnosti ABBYY odeslat anonymizované údaje o konfiguraci aplikace ABBYY FineReader 14 pro účely zlepšování softwaru.
 • Volit, zda chcete, aby se vám zobrazovaly speciální nabídky a tipy ohledně používání aplikace ABBYY FineReader 14.
 • Povolovat či zakazovat JavaScript v dokumentech PDF.
 • Uveďte, zda ABBYY FineReader 14 může automaticky zjišťovat adresy URL v dokumentech PDF.

Klikněte na Obnovit... ve spodní části dialogového okna, chcete-li se vrátit k výchozímu nastavení.

Oblasti a text*

Na této kartě můžete:

 • Volit možnosti ověřování pro znaky s nízkou důvěryhodností.
 • Volit možnosti ověřování pro slova nenalezená ve slovníku.
 • Ignorovat slova obsahující číslice a speciální znaky.
 • Kontrolovat složená slova nenalezená ve slovníku.

Složené slovo je slovo sestávající ze dvou nebo více slov.

 • Volit, jestli chcete opravovat mezery před interpunkčními znaménky a po nich.
 • Zobrazovat a upravovat uživatelské slovníky.
 • Volit písmo pro zobrazení prostého textu.
 • Volit barvu a tloušťku rámečku různých typů oblastí v okně Obrázek a také barvu zvýraznění málo věrohodných znaků a další možnosti zobrazení.

Viz také: Kontrola rozpoznaného textu, Pokud program nedokáže rozpoznat určité znaky, Úprava vlastností oblasti.

* Tato karta je k dispozici pouze v editoru OCR.

11/2/2018 4:19:14 PM


Please leave your feedback about this article