Způsoby instalace a aktivace podle typu licence a verze produktu

Dostupnost metod zavádění pro každý typ licence

Samostatná Vázaná na pracovní stanici Souběžná Terminálový server
Instalace na jeden počítač (standardní instalace softwaru) + + Není doporučeno +
Instalace na terminálový server - - + +
Instalace na více než jeden počítač: instalační bod pro správu - + + -
Instalace na více než jeden počítač: instalační bod pro správu s automatickou aktivací - + - -

11/2/2018 4:19:10 PM


Please leave your feedback about this article