Oprava aplikace ABBYY FineReader 14 v interaktivním režimu

Na pracovní stanici proveďte následující:

  1. V nabídce Start > Control Panel (Start > Ovládací panely) zvolte položku Programs and Features (Programy a vlastnosti).
  2. V seznamu nainstalovaných programů vyberte položku ABBYY FineReader 14 a klepněte na možnost Change (Změnit).
  3. V dialogovém okně Program Maintenance (Údržba programu), které se otevře, zvolte položku Repair (Opravit) a klepněte na tlačítko Next (Další).
  4. Řiďte se pokyny průvodce.

11/2/2018 4:19:10 PM


Please leave your feedback about this article