Oprava programu ABBYY FineReader 14 v interaktívnom režime

Na pracovných staniciach vykonajte nasledovné:

  1. V ponuke Start>Control Panel (Štart>Ovládací panel) vyberte možnosť Programs and Features (Programy a súčasti).
  2. V zozname nainštalovaných programov vyberte ABBYY FineReader 14 a kliknite na tlačidlo Change (Zmeniť).
  3. V dialógovom okne Program Maintenance (Údržba programu) vyberte možnosť Repair (Opraviť) a kliknite na tlačidlo Next (Ďalej).
  4. Postupujte podľa pokynov sprievodcu.

02.11.2018 16:19:56


Please leave your feedback about this article