Inštalácia aplikácií License Server a License Manager

 1. Vložte inštalačný disk do jednotky a počkajte, kým sa automaticky spustí
  Vyberte Hromadná inštalácia > Inštalovanie a aktivácia pomocou správcu licencií (License Manager) > 1. krok: Inštalovanie Licenčného servera a Správcu licencií a vyberte verziu inštalačného bodu.
  alebo
  Spustite súbor License Server\Setup.exe na inštalačnom disku alebo inom inštalačnom médiu
 2. Riaďte sa pokynmi inštalačného programu.
  Počas inštalácie máte nasledujúce možnosti:
  • Inštalovať aplikácie ABBYY FineReader License Server a ABBYY FineReader License Manager.
   Aplikácie License Server a License Manager sa nainštalujú na rovnaký počítač. Môžete určiť priečinok, kam sa má aplikácia License Manager nainštalovať.
  • Inštalovať len aplikáciu ABBYY FineReader 14 License Manager. Bude potrebné určiť priečinok, do ktorého sa nainštaluje aplikácia License Manager a špecifikovať názov hostiteľského počítača licenčného servera License Server.

Poznámka:

 • Ak bude licencie programu ABBYY FineReader 14 spravovať niekoľko používateľov, musia mať v počítačoch nainštalovaný nástroj License Manager.
 • Každý používateľ musí byť členom jednej z dvoch lokálnych skupín na serveri:
  1. ABBYY Licensing Administrators (Administrátori licencií ABBYY)
  2. BUILTIN\Administrators (BUILTIN\Administrátori)
   Autorizáciu používateľov môžete zakázať v súbore
   %programfiles%\Common Files\ABBYY\FineReader\14.00\Licensing\NetworkLicenseServer.ini
   (alebo %commonprogramfiles(х86)%\ ABBYY\FineReader\14.00\Licensing\NetworkLicenseServer.ini ak používate 64-bitový systém)
   Súbor sa nachádza v počítači s nainštalovanou aplikáciou License Server. Pridajte do súboru nasledujúce parametre:
   [Licensing]
   EnableManagerAuthorization = false

Dôležité! Aby sa uplatnili vykonané zmeny, je potrebné reštartovať licenčnú službu ABBYY FineReader 14 Licensing Service.

02.11.2018 16:19:56


Please leave your feedback about this article