Instalace licenčního serveru a správce licencí

 1. Vložte instalační disk do jednotky DVD a počkejte, až se automaticky spustí, případně spusťte soubor Setup.exe na instalačním disku nebo jiném instalačním médiu.
 2. Zvolte Hromadná instalace > Nainstalovat a aktivovat prostřednictvím správce licencí > Krok 1. Nainstalujte licenční server a správce licencí a zvolte verzi instalačního bodu.
 3. Postupujte podle pokynů instalačního programu.
  Během instalace lze provést následující:
  • Instalovat licenční server ABBYY FineReader License Server a správce licencí ABBYY FineReader License Manager.
   Licenční server a Správce licencí budou nainstalovány do stejného počítače. Můžete určit složku, kam bude správce licencí nainstalován.
  • Nainstalovat jen správce licencí ABBYY FineReader 14 License Manager. Musíte určit složku, do níž bude správce licencí nainstalován, a specifikovat název hostitelského počítače licenčního serveru.

Poznámka:

 • Budou-li licence aplikace ABBYY FineReader 14 spravovány více uživateli, musí mít všichni ve svých počítačích nainstalovánu utilitu správce licencí License Manager.
 • Každý uživatel musí být na serveru členem jedné ze dvou místních skupin:
  1. Správci licencí ABBYY (ABBYY Licensing Administrators).
  2. BUILTIN\Administrators.
   Autorizaci uživatelů můžete zakázat v souboru
   %programfiles%\Common Files\ABBYY\FineReader\14.00\Licensing\ NetworkLicenseServer.ini
   (nebo %commonprogramfiles(х86)%\ ABBYY\FineReader\14.00\Licensing\ NetworkLicenseServer.ini, používáte-li systém 64 bitů)
   Tento soubor se nachází v počítači, na kterém je licenční server nainstalován. V tomto souboru přidejte následující hodnotu:
   [Licensing]
   EnableManagerAuthorization = false

Důležité! Změny se projeví až po restartu služby ABBYY FineReader 14 Licensing Service.

02.11.2018 16:19:10


Please leave your feedback about this article