Ukládání výsledků OCR

Výsledky OCR lze ukládat do jednoho souboru, odesílat do jiné aplikace nebo do editoru PDF, kopírovat do schránky nebo odesílat e-mailem. Výsledky OCR můžete také odesílat na server Kindle.com, kde budou převedeny do formátu Kindle a budou zpřístupněny pro stažení do čtečky Kindle. Můžete uložit celý dokument nebo jen vybrané stránky.

Zkontrolujte, zda jste vybrali odpovídající možnosti uložení a poté klikněte na možnost Uložit.

Uložení rozpoznaného textu:

 1. Na hlavním panelu nástrojů klikněte na šipku vedle tlačítka Uložit a zvolte režim ukládání dokumentu a objekty stránky, které se mají zachovat.

  Dostupné formáty souborů jsou uvedeny pod jednotlivými režimy.
  K dispozici je pět režimů ukládání:
  • Přesná kopie slouží k vytvoření dokumentu s formátováním odpovídajícím originálu. je doporučen pro dokumenty se složitým formátováním, např. pro reklamní brožury. Nezapomeňte však, že tato možnost omezuje možnost provádět změny v textu a formátu výstupního dokumentu.
  • Upravitelná kopie slouží k vytvoření dokumentu, v němž se formátování může od originálu nepatrně lišit. Dokumenty vytvořené v tomto režimu se snadno upravují.
  • Naformátovaný text zachovává typy písma, velikosti písma a odstavce, ale nezachovává přesné umístění objektů na stránce ani řádkování. Výsledný text bude zarovnán vlevo (texty čtené zprava doleva budou zarovnány vpravo).
   Svislé texty budou v tomto režimu změněny na vodorovné.
  • Prostý text nezachovává formátování textu.
  • Flexibilní rozvržení vytvoří dokument HTML s umístěním objektů odpovídajícím originálu tak, jak je to technicky možné.
 2. Na záložce Nastavení formátů dialogového okna Možnosti zadejte požadované volby ukládání a klikněte na OK.
 3. Na hlavním panelu nástrojů, klikněte na šipku napravo od tlačítka Uložit a vyberte odpovídající možnost nebo použijte příkazy v nabídce Soubor.

Aplikace ABBYY FineReader umožňuje ukládání stránek jako obrázků. Viz také: Ukládání obrázků.

Podporované aplikace:

 • Microsoft Word 2016 (16.0), 2013 (15.0), 2010 (14.0), 2007 (12.0)
 • Microsoft Excel 2016 (16.0), 2013 (15.0), 2010 (14.0), 2007 (12.0)
 • Microsoft PowerPoint 2016 (16.0), 2013 (15.0), 2010 (14.0), 2007 (12.0)
 • Apache OpenOffice Writer 4.1
 • LibreOffice Writer 5.1
 • Adobe Acrobat/Reader (verze 8.0 a vyšší).

V zájmu zajištění co nejlepší kompatibility mezi aplikací ABBYY FineReader a výše uvedenými aplikacemi zkontrolujte, zda máte nainstalovány nejnovější aktualizace těchto aplikací.

Viz také: :

02.11.2018 16:19:14


Please leave your feedback about this article