Funkce zabezpečení souborů PDF

Některé dokumenty PDF mohou váš počítač poškodit.

Aplikace ABBYY FineReader má několik funkcí, díky nimž je práce s dokumenty PDF bezpečnější. Program vás požádá o potvrzení, když začnete provádět následující potenciálně nebezpečné akce:

  • otevření přílohy,
  • otevření odkazu,
  • odeslání formuláře s údaji.

Pokud považujete autora dokumentu za důvěryhodného, klikněte na tlačítko Povolit; v opačném případě klikněte na tlačítko Zrušit.

Počítač můžete také chránit před škodlivým kódem JavaScript – stačí zakázat JavaScript v dokumentech PDF. Chcete-li JavaScript zakázat, otevřete dialogové okno Možnosti, klikněte na kartu Jiné a zruště zaškrtnutí možnosti Povolit JavaScript v dokumentech PDF otevřených v editoru PDF. Když nyní otevřete dokument PDF s kódem JavaScript, v horní části okna se zobrazí následující upozornění:

Pokud osobě (nebo subjektu), která vám dokument PDF poslala, důvěřujete, můžete JavaScript povolit výběrem jedné z následujících možností z rozevíracího seznamu: Nastavení JavaScriptu:

  • Povolit JavaScript pouze pro tento dokument chcete-li povolit JavaScript, když je aktuální dokument otevřený;
  • Povolit JavaScript pro všechny dokumenty chcete-li otevřít dialogové okno Možnosti, kde můžete povolit JavaScript pro všechny dokumenty.

11/2/2018 4:19:14 PM


Please leave your feedback about this article