Rozpoznávání textu

Rozpoznávání na pozadí je proces, který do dokumentu přidá dočasnou textovou vrstvu, což umožňuje označovat, kopírovat a vyhledávat text. Tyto možnosti můžete zpřístupnit ostatním uživatelům, když do dokumentů PDF přidáte stálou textovou vrstvu. Dokumenty s textovými vrstvami jsou prakticky k nerozeznání od originálů. V dokumentech PDF s možností vyhledávání můžete textovou vrstvu i nahrazovat.

  1. Na hlavnímpanelu nástrojů klikněte na šipku vedle tlačítka a zvolte Rozpoznat dokument... v rozevíracím seznamu. Případně klikněte na Soubor > Rozpoznat dokument > Rozpoznat dokument..., nebo stiskněte Ctrl+Shift+R.
  2. V zobrazeném dialogovém okně zadejte odpovídající jazyky OCR. Viz také: Vlastnosti dokumentů, které je nutno vzít v úvahu před rozpoznáváním OCR.
  3. Chcete-li zvýšit kvalitu OCR, povolte zpracování obrazu. Zpracování obrazu může změnit vzhled dokumentu.
    • Opravit orientaci stránky - Program rozpozná orientaci textu a upraví ji, je-li to nutné.
    • Opravit zešikmení obrazu a opravit rozlišení obrazu - Program odhalí a opraví veškerá zkosení, zvolí odpovídající rozlišení obrazu a provede další změny pro zlepšení obrazů.
  4. Klikněte na tlačítko Rozpoznat.
  5. V důsledku toho bude výstupní dokument obsahovat textovou vrstvu, v níž bude možno vyhledávat.

Textovou vrstvu můžete přidat i při přidávání stránek do dokumentu PDF ze souboru nebo při skenování tištěných dokumentů. To lze provést kliknutím na možnost Rozpoznat text na obrázcích v dialogovém okně Nastavení zpracování obrazů (klikněte na > > Nastavení zpracování obrazů a dialogové okno se otevře). Poté lze zadat jazyky dokumentu. Viz také: Práce se stránkami.

Chcete-li zkontrolovat rozpoznaný text, naučte program rozeznávat nestandardní písma a znaky, případně použijte některé z pokročilých funkcí aplikace ABBYY FineReader. Klikněte na šipku vedle tlačítka a poté klikněte na Rozpoznat a ověřit v editoru OCR. Případně klikněte na Soubor > Rozpoznat dokument > Rozpoznat a ověřit v editoru OCR. Viz také: Odesílání dokumentů PDF do editoru OCR.

11/2/2018 4:19:14 PM


Please leave your feedback about this article