Skenování tištěných dokumentů

Postup skenování dokumentu:

 1. V editoru OCR klikněte na na panelu nástrojů nebo klikněte na Soubor > Skenovat stránky....
 2. Zvolte skenovací zařízení a specifikujte nastavení skenování.
 3. Klikněte na tlačítko Náhled nebo klikněte kdekoli v oblasti obrázku.
 4. Zkontrolujte obrázek. Není-li jeho kvalita uspokojivá, změňte nastavení skenování a klikněte na tlačítko Náhled znovu.
 5. Klikněte na Nastavení... a zadejte možnosti zpracování obrazu.
  Tato nastavení určují vzhled a vlastnosti výstupního dokumentu.
 6. Klikněte na Skenovat.
 7. Po dokončení skenování se zobrazí dialogové okno a nabídne následující dvě volby:
  • Klikněte na Skenovat další, pokud chcete skenovat více stránek s použitím aktuálních nastavení skenování.
  • Klikněte na Náhled, pokud chcete zobrazit skenovanou stránku.
  • Klikněte na pro zavření dialogového okna.
 8. Pokud je projekt OCR při skenování nových stránek již otevřený, skenované stránky budou připojeny na konec tohoto projektu. Není-li otevřen žádný projekt OCR, z nových stránek se vytvoří nový

Viz kapitolu Tipy pro skenování pro tipy o výběru optimálního nastavení skenování.

11/2/2018 4:19:14 PM


Please leave your feedback about this article