Hlavní okno

Když spustíte nástroj ABBYY Porovnat dokumenty, otevře se jeho hlavní okno.

  • Oblast zobrazení 1 zobrazí první dokument.
  • Oblast zobrazení 2 zobrazí druhý dokument.

Tip. Způsob zobrazení dokumentů lze změnit:

  • Zvětšete stisknutím kláves Ctrl+= a zmenšete stiknutím kláves Ctrl+-, nebo stisknutím kláves Ctrl+0 resetujte úroveň lupy (přiblížení). Výše uvedené akce lze také provést pomocí příkazů v místní nabídce dokumentu a tlačítek nad dokumentem.
  • Způsob zobrazení oblastí zobrazení lze změnit kliknutím na Zobrazit > Vodorovně rozdělit panel dokumentu. Tím se podokno zobrazení rozdělí ve vodorovném směru, tj. dokumenty budou zobrazeny nad sebou.
  • Záložka POROVNAT v podokně úplně napravo obsahuje nastavení porovnávání.
  • Záložka ROZDÍLY v podokně úplně napravo obsahuje seznam rozdílů mezi dokumenty (seznam se zobrazí až po porovnání dokumentů).

Další informace o typech rozdílů, které mohou být zjištěny a o způsobech, jak je procházet, viz Zobrazování výsledků porovnávání.

11/2/2018 4:19:14 PM


Please leave your feedback about this article