Otevírání obrazů a souborů PDF

Aplikace ABBYY FineReader umožňuje otevírání souborů PDF a obrazových souborů v jakémkoli z podporovaných formátů .

Chcete-li otevřít obraz nebo soubor PDF, proveďte následující kroky:

  1. V editoru OCR klikněte na na panelu nástrojů nebo klikněte na Soubor > Otevřít obraz... .
  2. V otevřeném dialogovém okně vyberte jeden nebo více obrazů nebo souborů PDF, které se mají převést.
  3. Byl-li vybrán vícestránkový soubor, můžete zadat rozsah stránek, které chcete otevřít.
  4. Vyberte Automaticky zpracovat obrázky na stránce při přidávání , pokud chcete, aby byl obraz zpracován automaticky.

Tip. Můžete zadat, jaké úpravy má program v obrazu provést, např. jaké vady obrazu se mají napravit nebo zda dokument má být zanalyzován a rozpoznán automaticky. Pokud chcete zadat možnosti zpracování obrazu, klikněte na tlačítko Možnosti... . Viz kapitolu Možnosti zpracování obrazu , kde naleznete podrobnosti.

Pokud je projekt OCR při otevírání nových stránek již otevřený, vybrané stránky budou připojeny na konec tohoto projektu. Není-li aktuálně otevřen žádný projekt OCR, z vybraných stránek se vytvoří nový.

Více informací o práci se stránkami a projekty OCR naleznete v kapitole Projekty OCR .

Přístup k některým souborům PDF může být omezen ze strany autorů. Taková omezení zahrnují ochranu heslem, omezení otevírání dokumentu a omezení kopírování obsahu. Při otevírání takových souborů bude aplikace ABBYY FineReader požadovat heslo. 

11/2/2018 4:19:14 PM


Please leave your feedback about this article