Skenování do editoru OCR

Obrázky ze skeneru nebo z fotoaparátu můžete otevírat v editoru OCR, kde můžete:

 • Ručně zakreslovat a upravovat oblasti rozpoznávání
 • Kontrolovat rozpoznaný text
 • Učit aplikaci ABBYY FineReader rozpoznávat nestandardní znaky a písma
 • Používat další pokročilé nástroje pro zajištění nejlepších možných výsledků OCR

 1. Otevřete okno Nová úloha avyberte záložku Skenovat; poté klikněte na Skenovat do editoru OCR.
 2. Zvolte zařízení a specifikujte nastavení skenování.
 3. Klikněte na tlačítko Náhled nebo klikněte kdekoli v oblasti obrázku.
 4. Zkontrolujte obrázek. Pokud s kvalitou obrázku nejste spokojeni, změňte nastavení skenování a znovu klikněte na tlačítko Náhled.
 5. Zadejte nastavení předběžného zpracování a automatizace.
  1. Automaticky zpracovat obrázky stránek po jejich přidání
   Tato možnost povoluje nebo zakazuje automatické zpracovávání nově přidávaných stránek. Je-li automatické zpracování povoleno, můžete zvolit možnosti obecného zpracování dokumentu a možnosti předběžného zpracování obrazu, které se mají použít při skenování a otevírání obrazů:
   • Rozpoznat obrazy stránek
    Tuto možnost povolte, pokud chcete, aby aplikace FineReader automaticky prováděla předběžné zpracování nově přidaných obrázků s použitím nastavení zadaných v dialogovém okně Nastavení předběžného zpracování, (klikněte na Možnosti předběžného zpracování obrazů (používá se při převodu a OCR) odkaz níže, aby se toto dialogové okno otevřelo). Analýza a rozpoznávání budou provedeny automaticky.
   • Analyzovat obrazy stránek
    Automaticky provádí předběžné zpracování obrazu a analýzu dokumentu, ale rozpoznávání je nutno spustit ručně.
   • Předběžně zpracovat obrazy stránek
    Automaticky provádí předběžné zpracování obrazu. Analýzu i rozpoznávání je nutno spustit ručně.
  2. Jazyky OCR
   Tuto možnost použijte pro zadání jazyků dokumentu. Viz také: Jazyky rozpoznávání.
  3. Nastavení předběžného zpracování obrazů...
   Otevře dialogové okno Nastavení předběžného zpracování, kde můžete zadat nastavení předběžného zpracování obrazu, např. detekci orientace stránky a automatická nastavení předběžného zpracování obrazu. Tato nastavení mohou významně zlepšit zdrojové obrázky, což bude mít za následek větší přesnost OCR. Viz také: Možnosti zpracování obrazu.
  4. Další možnosti...
   Otevře záložku Zpracování obrazů v dialogovém okně Možnosti okna. (Toto dialogové okno můžete otevřít i kliknutím na Možnosti... v nabídce Nástroje.
 6. Klikněte na Skenovat.
 7. Zobrazí se dialogové okno a v něm lišta průběhu a tipy.
 8. Po naskenování stránky se zobrazí dialogové okno s výzvou k rozhodnutí, čím chcete pokračovat.
  Klikněte na Skenovat znovu pro skenování následujících stránek s použitím aktuálního nastavení nebo na Dokončit skenování pro zavření dialogového okna.
 9. Po dokončení procesu skenování se naskenované obrázky přidají do projektu OCR v editoru OCR a jsou zpracovány s použitím nastavení předběžného zpracování a automatizace, která byla zadána dříve.

Více informací o editoru OCR a jeho funkcích naleznete v kapitole Práce s editorem OCR.

02.11.2018 16:19:14


Please leave your feedback about this article