Odstraňování důvěrných informací z dokumentů PDF

Editor PDF můžete použít k redigování/odstraňování důvěrných informací z dokumentů PDF, než je zveřejníte. Redigovat lze text i obrázky.

  1. Na panelu nástrojů Nástroje PDF klikněte na nebo klikněte na šipku vedle tohoto nástroje a vyberte Režim redigování.
  2. Pokud chcete změnit barvu obdélníků, kterými bude překryt redigovaný text, klikněte na jedno ze sedmi barevných polí na panelu nástrojů, nebo klikněte na šipku a vyberte kteroukoliv jinou barvu z palety. Chcete-li si vybrat z ještě většího počtu barev, klikněte na Další barvy....
  3. Vyberte text a/nebo obrázky, které chcete odstranit.

Výsledkem bude odstranění vybraného obsahu z dokumentu a příslušné výskyty budou překryty barvou dle vašeho výběru.

V aplikaci ABBYY FineReader lze k odstranění důvěrných údajů použít i funkci Vyhledat.

  1. Otevřete podokno Hledat.
  2. Zadejte text, který se má vyhledat.
  3. Vyberte výskyty, které chcete redigovat.
  4. Klikněte na tlačítko .

Vybraný text v dokumentu bude překryt barvou. V objektech, které se nacházejí mimo základní text dokumentu (tj. v poznámkách, záložkách a metadatech), bude nahrazen hvězdičkami.

Objekty a data, které se nevyskytují v základním textu dokumentu (např. komentáře, poznámky, záložky, přílohy, metadata atd.), můžete odstranit následovně:

  1. Klikněte na šipku vedle tlačítka a zvolte Odstranit objekty a data....
  2. V dialogovém okně, které se otevře, vyberte objekty a údaje, které chcete odstranit, a klikněte na Použít.

11/2/2018 4:19:14 PM


Please leave your feedback about this article