Skupinová práca s projektmi OCR

Program ABBYY FineReader poskytuje nástroje na prácu s dokumentmi spolu s inými používateľmi v sieti. Rovnaké používateľské jazyky a slovníky vytvorené pre tieto jazyky môžu zdieľať viacerí používatelia.

Ak chcete zabezpečiť dostupnosť používateľských slovníkov a jazykov pre viacerých používateľov:

 1. Vytvorte alebo otvorte projekt OCR a vyberte požadované možnosti skenovania a OCR pre daný projekt.
 2. Vyberte priečinok, do ktorého sa majú ukladať používateľské slovníky. Tento priečinok by mal byť prístupný pre všetkých používateľov.
  Používateľské slovníky sa štandardne ukladajú do priečinka %Userprofile%\AppData\Roaming\ABBYY\FineReader\14.00\UserDictionaries.
  Ak chcete pre používateľské slovníky určiť iný priečinok:
  1. Na karte Oblasti a text dialógového okna Možnosti (kliknite na Nástroje > Možnosti..., aby sa toto dialógové okno otvorilo) kliknite na tlačidlo Používateľské slovníky....
  2. Otvorí sa dialógové okno. V ňom kliknite na tlačidlo Prehľadávať... a zadajte cestu k svojmu priečinku.
 3. Uložte používateľské vzory a jazyky do súboru (*.fbt):
  1. Kliknite na kartu OCR v dialógovom okne Možnosti (kliknite na Nástroje > Možnosti..., aby sa toto dialógové okno otvorilo).
  2. Kliknite na Uložiť vzory a jazyky....
  3. V dialógovom okne Možnosti uloženia zadajte priečinok, kam sa má uložiť súbor. Tento priečinok by mal byť prístupný pre všetkých používateľov.
 4. Teraz majú aj ostatní používatelia prístup k používateľským jazykom a slovníkom. Urobia to tak, že si musia načítať súbor *.fbt, ktorý ste vytvorili v kroku 3, a zadať cestu k priečinku s používateľskými slovníkmi, ktoré ste vytvorili v kroku 2.
  Aby používatelia získali prístup k používateľským slovníkom, vzorom a jazykom, musia mať povolenie čítať a zapisovať do priečinkov, v ktorých sú tieto položky uložené.

Ak chcete zobraziť zoznam dostupných používateľských jazykov a ich parametre, kliknite na kartu OCR v dialógovom okne Možnosti (kliknite na Nástroje > Možnosti..., aby sa toto dialógové okno otvorilo).

Keď používateľský jazyk používa niekoľko používateľov, používatelia môžu pridávať slová do príslušného slovníka alebo odstraňovať slová z príslušného slovníka, ale nemôžu zmeniť vlastnosti tohto jazyka.

Keď nejaký používateľ upravuje používateľský slovník, ostatní používatelia môžu používať tento slovník pri rozpoznávaní OCR a kontrole pravopisu, ale nemôžu doň pridávať ani z neho odstraňovať slová.

Všetky zmeny, ktoré používateľ v používateľskom slovníku vykoná, budú k dispozícii pre všetkých ostatných používateľov, ktorí si zvolili priečinok s týmto slovníkom. Tieto zmeny sa uplatnia až po reštartovaní programu ABBYY FineReader.

11/2/2018 4:19:56 PM


Please leave your feedback about this article