Ukladanie dokumentov PDF

Program PDF Editor umožňuje uloženie celých dokumentov PDF alebo iba vybratých strán. K dispozícii sú rôzne možnosti uloženia.

  • Ak chcete uložiť zmeny vykonané v aktuálnom dokumente PDF, kliknite na Súbor > Uložiť . Môžete tiež kliknúť na na hlavnom paneli nástrojov.
  • Ak chcete aktuálny dokument PDF uložiť pod iným názvom alebo do iného priečinka, kliknite na Súbor > Uložiť ako > Dokument PDF... . Môžete tiež kliknúť na v hlavnom paneli nástrojov a potom kliknite na Dokument PDF... .
  • Ak chcete dokument uložiť ako dokument PDF, v ktorom používatelia budú môcť vyberať, kopírovať a upravovať obsah, kliknite na Súbor > Uložiť ako > Prehľadávateľný dokument PDF . Môžete tiež kliknúť na Uložiť ako v hlavnom paneli nástrojov a potom kliknite na Prehľadávateľný dokument PDF .
    Dokument PDF sa tým skonvertuje na prehľadávateľný dokument PDF s použitím aktuálne vybratých možností ukladania. Ak chcete zmeniť možnosti ukladania, kliknite na tlačidlo Možnosti... v dialógovom okne ukladania a na karte PDF vyberte požadované možnosti ukladania.
  • Ak chcete uložiť dokument PDF bez textovej vrstvy (takéto dokumenty PDF nie je možné prehľadávať a ich obsah nemožno vyberať, kopírovať ani upravovať), kliknite na Súbor > Uložiť ako > Len obrázok vo formáte PDF . Môžete tiež kliknúť na Uložiť ako v hlavnom paneli nástrojov a potom kliknite na Len obrázok vo formáte PDF .
    Dokument PDF sa tým skonvertuje na dokument PDF obsahujúci iba snímky s použitím aktuálne vybratých možností ukladania. Ak chcete zmeniť možnosti ukladania, kliknite na tlačidlo Možnosti... v dialógovom okne ukladania a na karte PDF vyberte požadované možnosti ukladania.

Ak chcete konvertovať iba niektoré strany dokumentu, na table Strany vyberte strany, ktoré chcete uložiť, a kliknite na Uložiť ako v ponuke skratiek.

02.11.2018 16:19:56


Please leave your feedback about this article