Spolupráca na dokumentoch PDF

Program PDF Editor umožňuje zobraziť a odpovedať na komentáre iných recenzentov, aj keď sú vytvorené v iných aplikáciách ako ABBYY FineReader. Môžete tiež zmeniť stav komentára, aby ste informovali recenzenta, že ste prijali alebo odmietli jeho návrh.

Ak chcete zobraziť zoznam všetkých komentárov v dokumente, otvorte tablu Komentáre kliknutím na tlačidlo na hlavnom paneli nástrojov.

Existujú aj iné spôsoby otvorenia tably Komentáre:

  • Kliknite pravým tlačidlom myši na anotáciu, pečiatku alebo komentár a kliknite na Zobraziť tablu komentárov v ponuke skratiek.
  • Kliknite na Zobraziť a vyberte Zobraziť tablu komentárov.
  • Stlačte kláves F7.

Pridanie komentára k anotácii

Otvorenie komentára

Odpoveď na komentár

Odstránenie anotácie alebo jej priradeného komentára alebo odpovede

Nastavenie príznaku komentára alebo zmena jeho stavu

Vlastnosti anotácií a komentárov

Tabla Komentáre

02.11.2018 16:19:56


Please leave your feedback about this article