Automatizacia a planovanie OCR

  • Automatické spracovanie dokumentov
    Spracovanie viacerých dokumentov si spravidla vyžaduje viacnásobné zopakovanie tých istých činností. ABBYY FineReader už obsahuje zabudované automatizované úlohy. Ak potrebujete väčšiu flexibilitu, môžete si vytvoriť vlastné automatizované úlohy zo širokej ponuky dostupných krokov spracovania.
  • Plánované spracovanie
    Program ABBYY FineReader obsahuje nástroj ABBYY Hot Folder, plánovaciu aplikáciu, ktorá umožňuje spracovávať dokumenty v čase, keď sa počítač nepoužíva, napríklad v noci. Pre rôzne priečinky možno vytvoriť rôzne plánované úlohy so všetkými potrebnými nastaveniami na otvorenie snímky, rozpoznávanie a ukladanie.

11/2/2018 4:19:56 PM


Please leave your feedback about this article