Pridanie hlavičiek a piat

Program PDF Editor umožňuje pridávanie hlavičiek a piat do strán v dokumentoch PDF. Hlavičky a päty sú opakujúci sa text v hornej alebo dolnej časti strán, kde môžete umiestniť čísla strán, meno autora, dátum alebo čas vytvorenia alebo čísla Bates, ktoré sa majú použiť na indexovanie dokumentu.

Ak chcete do svojho dokumentu pridať hlavičku alebo pätu:

  1. Kliknite na tlačidlo .
  2. Z rozbaľovacej ponuky vyberte požadovaný typ hlavičky alebo päty.

Tvorba hlavičiek/piat...

Úprava hlavičiek/piat...

Odstránenie hlavičky/päty zo zoznamu...

11/2/2018 4:19:56 PM


Please leave your feedback about this article