Dodawanie nagłówków i stopek

Za pomocą Edytora PDF można dodawać nagłówki i stopki do dokumentów PDF. Nagłówki i stopki to powtarzający się tekst u góry lub u dołu strony, w którym można wprowadzić numery stron, nazwisko autora, datę lub godzinę utworzenia dokumentu, a także automatyczne numery wykorzystywane do indeksowania.

Aby dodać nagłówek lub stopkę w dokumencie:

  1. Kliknij przycisk .
  2. Z menu rozwijanego wybierz rodzaj nagłówka lub stopki.

Tworzenie nagłówków/stopek...

Edycja nagłówków/stopek...

Usuwanie nagłówka/stopki z listy...

02.11.2018 16:19:46


Please leave your feedback about this article