Edytor OCR

Edytor OCR wykorzystuje zaawansowaną technologię optycznego rozpoznawania tekstu do konwersji skanów dokumentów, plików PDF i plików obrazów (w tym zdjęć cyfrowych) do formatów edytowalnych.

W Edytorze OCR można rysować obszary OCR, sprawdzać rozpoznany tekst, uczyć program rozpoznawania niestandardowych znaków i czcionek, jak również używać innych zaawansowanych narzędzi, pozwalających osiągnąć najlepszą jakość OCR.

Spis treści rozdziału

11/2/2018 4:19:46 PM


Please leave your feedback about this article