Poprawianie wyników porównywania

ABBYY Porównaj dokumenty zawiera kilka dodatkowych opcji umożliwiających dokładniejsze porównywanie dokumentów. Aby skonfigurować te opcje, wykonaj jedną z poniższych czynności:

 • Kliknij zakładkę PORÓWNAJ w okienku po prawej stronie.
 • Kliknij Porównaj > Zaawansowane.

PORÓWNAJ kartę

Na tej zakładce można zdefiniować następujące ustawienia:

 • Znajdź różnicę w znakach interpunkcyjnych
  Zaznaczenie tej opcji spowoduje, że program będzie wykrywał różnice w interpunkcji oraz zastosowaniu łączników i myślników.
 • Znajdź różnice jednoliterowe
  Zaznaczenie tej opcji spowoduje, że program będzie wykrywał różnice w pisowni.

Opcje zaawansowane

Dostępne są następujące opcje zaawansowane:

 • Tryb rozpoznawania dokumentów PDF
  Wybór odpowiedniego trybu rozpoznawania ma kluczowe znaczenie dla dokładnego porównywania dokumentów PDF.
  ABBYY Porównaj dokumenty oferuje trzy tryby rozpoznawania dokumentów PDF:
  • Użyj tylko tekstu z PDF
   Jest to domyślny tryb dla dokumentów PDF z warstwą tekstową. ABBYY Porównaj dokumenty do porównywania będzie używać warstwy tekstowej.
  • Automatycznie wybieraj między OCR a tekstem z PDF
   W trybie tym program ABBYY Porównaj dokumenty sprawdza jakość oryginalnej warstwy tekstowej. Jeżeli stwierdzi, że oryginalna warstwa tekstowa jest wystarczająco dobrej jakości, to jej użyje. W przeciwnym przypadku przeprowadzi rozpoznawanie dokumentu i użyje własnej warstwy tekstowej.
  • Użyj OCR
   W trybie tym program wydobywa tekst z dokumentów za pomocą technologii optycznego rozpoznawania znaków.
   Porównywanie dokumentów trwa dłużej, ale wyniki są bardziej wiarygodne.

   Opcje te są przeznaczone dla dokumentów PDF zawierających warstwę tekstową i obrazy. Dokumenty takie najczęściej powstają w wyniku konwersji edytowalnych dokumentów na format PDF. Inne rodzaje dokumentów PDF, takie jak przeszukiwalne albo zawierające tylko obrazy, nie wymagają ustawiania dodatkowych opcji OCR i zawsze są przetwarzane w trybie Użyj OCR.
 • Automatycznie znajduj nagłówki i stopki
  Wyłącz tę funkcję, jeśli dokument nie zawiera nagłówków ani stopek.
 • Resetuj zaawansowane opcje
  Skorzystaj z tego polecenia, by przywrócić ustawienia domyślne.

02.11.2018 16:19:46


Please leave your feedback about this article