Tworzenie dokumentów Microsoft Word

W oknie Nowe zadanie można tworzyć dokumenty Microsoft Word z plików PDF i obrazów, a także z innych plików w dowolnym obsługiwanym formacie. Można także konwertować i łączyć wiele plików w jeden dokument Microsoft Word.

Konwersja jednego lub więcej plików

 1. Kliknij przycisk Otwórz a następnie kliknij Konwertuj na Microsoft Word.
 2. W oknie dialogowym, które zostanie otwarte wybierz jeden lub więcej plików do konwersji.
 3. Określ parametry konwersji. Te parametry określają wygląd i właściwości dokumentu wynikowego.
  1. Zachowaj formatowanie.
   Wybierz odpowiednie ustawienia w zależności od planowanego wykorzystania dokumentu wynikowego.
   • Dokładna kopia
    Dokument wynikowy będzie wyglądać prawie dokładnie tak jak oryginał, ale ograniczone będą jego możliwości edycyjne.
   • Kopia do edycji
    Wygląd dokumentu wynikowego może się trochę różnić od oryginału, lecz można go łatwiej edytować.
   • Tekst sformatowany
    Rodzaj czcionki, rozmiar czcionki i formatowanie akapitów zostaną zachowane. Tekst wynikowy zostanie umieszczony w jednej kolumnie.
   • Zwykły tekst
    Zachowane zostanie wyłącznie formatowanie akapitu. Tekst wynikowy zostanie umieszczony w jednej kolumnie i zastosowana zostanie tylko jedna czcionka w całym dokumencie.
  2. Języki OCR Wybierz język(i) dokumentu. Zobacz również: Języki rozpoznawania.
  3. Zachowaj obrazy Wybierz tę opcję, jeśli chcesz zachować obrazy w dokumencie wynikowym.
  4. Zachowaj oryginalne numery stron, nagłówki i stopki Wybierz tę opcję, jeśli chcesz zachować nagłówki, stopki i numerację stron.
  5. Więcej opcji... Otwiera zakładkę DOC(X)/RTF/ODT okna dialogowego Nastavení formátu.
 4. W razie potrzeby dodaj lub usuń pliki.
 5. Kliknij przycisk Konwertuj na Microsoft Word.
 6. Określ folder docelowy dla pliku wynikowego.
  Po zakończeniu zadania dokument wynikowy Microsoft Word zostanie zapisany w wybranym folderze.

Łączenie plików

 1. Kliknij przycisk Otwórz a następnie kliknij Konwertuj na Microsoft Word.
 2. W oknie dialogowym, które zostanie otwarte, wybierz pliki przeznaczone do konwersji.
 3. Określ parametry konwersji.
 4. W razie potrzeby dodaj lub usuń pliki.
 5. Ustaw pliki w żądanej kolejności i wybierz opcję Połącz wszystkie pliki w jeden dokument.
 6. Kliknij przycisk Konwertuj na Microsoft Word.
 7. Określ nazwę i folder docelowy dla pliku wyjściowego.
  Po zakończeniu zadania dokument wynikowy Microsoft Word zostanie zapisany w wybranym folderze.

02.11.2018 16:19:46


Please leave your feedback about this article