Zapisywanie w formacie PDF

W programie ABBYY FineReader można zapisywać całe dokumenty PDF i wybrane strony. Dostępne są różne opcje zapisywania.

  • Aby zapisać dokument PDF, który umożliwi użytkownikowi wybranie, skopiowanie i edytowanie jego treści, kliknij strzałkę obok przycisku Zapisz jako na głównym pasku narzędzi i wybierz Dokument PDF z możliwością przeszukiwania. Ewentualnie kliknij Plik > Zapisz jako > Zapisz jako dokument PDF z możliwością przeszukiwania....
    Dokument zostanie zapisany jako plik PDF z możliwością przeszukiwania. Aby zmienić opcje zapisywania, kliknij przycisk Opcje... w oknie dialogowym zapisywania i wybierz żądane opcje zapisywania w zakładce PDF.
  • Aby zapisać dokument PDF, który umożliwi użytkownikowi wybranie, skopiowanie i edytowanie jego treści, kliknij strzałkę obok przycisku Zapisz jako na głównym pasku narzędzi i wybierz Dokument PDF zawierający tylko obrazy. Ewentualnie kliknij Plik > Zapisz jakoZapisz jako dokument PDF zawierający tylko obrazy....

Dokument zostanie zapisany jako plik PDF zawierający tylko obrazy. Aby zmienić opcje zapisywania, kliknij przycisk Opcje... w oknie dialogowym zapisywania i wybierz żądane opcje zapisywania w zakładce PDF.

Aby zapisać tylko niektóre strony dokumentu, w oknie Strony wybierz strony, które chcesz zapisać, a następnie w menu skrótów kliknij Zapisz jako > Dokument PDF z możliwością przeszukiwania (lub Dokument PDF zawierający tylko obrazy).

Można też wybrać dodatkowe opcje zapisywania na karcie Nastavení formátu > PDF okna dialogowego Opcje (kliknij Narzędzia > Opcje... aby otworzyć to okno dialogowe).

02.11.2018 16:19:46


Please leave your feedback about this article